Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?

Main Article Content

Ewa Chmielecka

Abstrakt

Autorka przeprowadza charakterystykę informacji i wiedzy w perspektywie humanistycznej. Refleksje zawarte w artykule obejmują następujące problemy: baza empiryczna wiedzy a wyjaśnianie; eliminacja wartości (poza prawdą) z obszaru poznania; mądrość jako połączenie wiedzy z refleksją aksjologiczną - wartościami; kontrowersja między humanistyką a naukami pozytywnymi (zagrożenia technokratyzmem i menedżeryzmem); informacja, rozumienie, mądrość a cele kształcenia, czyli umiejętności, wiedza, postawy; drogi kształtowania postaw; społeczeństwo zrównoważonego rozwoju - społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo mądrości?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chmielecka, E. (2016). Informacja, wiedza, mądrość. Co społeczeństwo wiedzy cenić powinno?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4723
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Chmielecka, Szkoła Główna Handlowa

Ewa Chmielecka - filozof, adiunkt w Katedrze Filozofii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W swej pracy łączy refleksję z zakresu filozofii nauki z badaniami nad systemami i funkcjami kształcenia wyższego. Autorka około 100 publikacji, m.in.: Dwa przełomy. Zadania filozofii nauki w ujęciu wybranych stanowisk (2002); Współdziałanie uczelni publicznych i niepublicznych. Opinie rektorów (2004).

Referencje

 1. Ajdukiewicz K. 1974 Logika pragmatyczna (rozdział Nauki indukcyjne i prawa naukowe oraz aneks Dowodzenie i wyjaśnianie), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 2. Chmielecka E. 1999 Postawy jako element kształcenia w zakresie ekonomii i zarządzania, w: Gospodarka w okresie przemian, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 3. Chmielecka E. 2000 Wartości i korzyści. Uwagi o postawach i umiejętnościach, w: J. Dietl, Z. Sapijaszka (red.): Wyzwania Unii Europejskiej dla postaw, umiejętności i wiedzy przyszłych menedżerów, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 4. Kołakowski L. 1967 Wielkie i małe kompleksy humanistów, w: tegoż: Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 5. Kula... 1999 Kula pełna tajemnic, „Gazeta Wyborcza”, 11 października (na podstawie czasopisma „Nature”).
 6. Mądrzycki T. 1973 Warunki i metody zmiany postaw, w: S. Nowak (red.): Teorie postaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 7. Nowak S. 1973 Wstęp, w: tegoż (red.): Teorie postaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 8. Popper K. 1977a Objective Knowledge (rozdział The Aim of Science), Oxford.
 9. Popper K. 1977b Logika odkrycia naukowego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 10. Reykowski J. 1973 Postawy a osobowość (rozdział Teorie), w: S. Nowak (red.): Teorie postaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Schrade U. 1992 Zakres pojęcia „humanistyka", w: Spór o treści humanistyczne wykształcenia wyższego, „Studia i Materiały”, t. 60, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 12. Szewczuk W. 1965 Psychologia, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa.