Szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce - aktualne problemy

Main Article Content

Ireneusz Białecki
Adam Gałkowski

Abstrakt

Rozmowa z prof. dr hab. Franciszkiem Ziejką, rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I., & Gałkowski, A. (2016). Szkolnictwo wyższe i badania naukowe w Polsce - aktualne problemy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(23), 19-32. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4725
Dział
Rozmowy
Biogramy autorów

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był współautorem czterech raportów z serii Polacy, wydanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education” , wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się m.in. dziejami i współczesnością udziału Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji, historią nauki i polityką naukową; jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. W latach 1980-2001 pracował w Instytucie Historii PAN i Stacji Naukowej PAN w Paryżu (1991-2001), a obecnie - w Centrum Badań Polityki Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego; autor książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004), artykułów, recenzji i wywiadów oraz wydawca źródeł do historii Polski XIX i XX wieku.