Czy warto zwiększać nakłady na finansowanie badań w Polsce?

Main Article Content

Adam Gałkowski

Abstrakt

Argumenty „za” i „przeciw” na przykładzie innych krajów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2016). Czy warto zwiększać nakłady na finansowanie badań w Polsce?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(25), 7-28. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4741
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się m.in. dziejami i współczesnością udziału Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji, historią nauki i polityką naukową; jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. W latach 1980-2001 pracował w Instytucie Historii PAN i Stacji Naukowej PAN w Paryżu (1991-2001), a obecnie - w Centrum Badań Polityki Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego; autor książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004), artykułów, recenzji i wywiadów oraz wydawca źródeł do historii Polski XIX i XX wieku.