Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(25) (2005)

Finansowanie B+R a wzrost gospodarczy - problemy i kontrowersje

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

B+R i innowacje jako źródło wzrostu gospodarczego w krajach słabiej rozwiniętych. Na marginesie uwag Leszka Balcerowicza PDF
Jan Kozłowski 29-57
Innowacje i trwałość wzrostu polskiej gospodarki PDF
Stanistaw Gomułka 58-61
Analiza redystrybucji środków finansowych przeznaczonych na działalność B+R (na przykładzie wybranej uczelni) PDF
Krzysztof Leja 62-75
Budżet Cywilny Badań i Rozwoju Technologicznego Francji (BCRD) na rok 2005 PDF
Adam Gałkowski 76-83
Naukowiec jako polityk. O argumentacji perswazyjnej i nie tylko PDF
Danuta Chmielewska-Banaszak 84-91
Program Socrates/Erasmus na Uniwersytecie Łódzkim w latach 1998-2000 PDF
Dorota Jołkiewicz 92-103

Dyskusje, polemiki, informacje

Czy warto zwiększać nakłady na finansowanie badań w Polsce? PDF
Adam Gałkowski 7-28


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo