Innowacje i trwałość wzrostu polskiej gospodarki

Main Article Content

Stanistaw Gomułka

Abstrakt

Autor zajmuje się zagadnieniem wzajemnych zależności występujących między innowacyjnością a wzrostem polskiej gospodarki, nawiązując jednocześnie do poglądów innych specjalistów na ten temat i polemizując z nimi, jak w przypadku prof. Bogusława Fiedora. Wiele uwagi poświęca możliwościom poprawy innowacyjności w warunkach polskich na tle procesów zachodzących w tej dziedzinie w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych oraz tych, które przed laty - jak Polska obecnie - borykały się z podobnymi problemami.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gomułka, S. (2016). Innowacje i trwałość wzrostu polskiej gospodarki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(25), 58-61. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4743
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Stanistaw Gomułka, London School of Economics

Stanisław Gomułka - ekonomista, profesor London School of Economics; doradca rządu polskiego od początku transformacji społeczno-ekonomicznej po roku 1989 oraz doradca innych polskich, zagranicznych i międzynarodowych instytucji rządowych i finansowych; autor m.in. książki Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego (1998)