Budżet Cywilny Badań i Rozwoju Technologicznego Francji (BCRD) na rok 2005

Main Article Content

Adam Gałkowski

Abstrakt

Problem finansowania badań naukowych przez państwo jest jednym z tych, które budzą dzisiaj najwięcej emocji, sprzecznych diagnoz i ocen oraz prowokują do niekończących się debat. Przedmiotem najpoważniejszych z nich są bowiem nie tylko odpowiedzi na pytanie o poziom finansowania tych badań z państwowych budżetów, ale także na pytanie o to, jak finansować, ażeby środki te przynosiły trwałe korzyści całemu krajowi i zapewniały mu godne miejsce wśród innych państw. Niniejsza prezentacja francuskiego Budżetu Cywilnego Badań i Rozwoju Technologicznego może posłużyć przede wszystkim jako materiał porównawczy, przydatny w poszukiwaniach rozwiązań w tej dziedzinie w naszym kraju. W opisanym poniżej dokumencie zwracają uwagę ogromne kwoty (w porównaniu z warunkami polskimi), jakie elity francuskie postanowiły przeznaczyć ze wspólnej narodowej kasy na badania naukowe. Warto jednak przyjrzeć się także strukturze tych wydatków, formie wydawania pieniędzy oraz temu, jakie dziedziny badawcze Francja uznała za swoje priorytety. Nie jest natomiast poniższy tekst w żadnym razie ani analizą BCRD, ani sugestią, że dotyczy jakiegoś modelu finansowania badań, który szczególnie zasługuje na skopiowanie w naszym kraju, ani wreszcie krytyką tego modelu, a związku z tym nie został opatrzony wnioskami i ocenami. To zadanie autor pozostawia natomiast Czytelnikom.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2016). Budżet Cywilny Badań i Rozwoju Technologicznego Francji (BCRD) na rok 2005. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(25), 76-83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4745
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się m.in. dziejami i współczesnością udziału Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji, historią nauki i polityką naukową; jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. W latach 1980-2001 pracował w Instytucie Historii PAN i Stacji Naukowej PAN w Paryżu (1991-2001), a obecnie - w Centrum Badań Polityki Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego; autor książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004), artykułów, recenzji i wywiadów oraz wydawca źródeł do historii Polski XIX i XX wieku.

Referencje

  1. Audier H.E 2004 Quelle programmation de la recherche jusqu’en 2010, quel budget 2005? (http://www.etats-generaux.cnrs-gif.fr/doc/unmillia.rtf).
  2. [Le] budget civil... 2004 Le budget civil de recherche et développement 2004, „Les dosiers. Recherche et Développement en France”, Paris 2005, avril, nr 162, s. 33-41 (http://www.edutel.fr/stateval/dossiers/listedossiers2005a.html).
  3. Kamiński M. 1992 Organizacja i finansowanie badań naukowych we Francji, w: Organizacja i finansowanie badań we rozwiniętych krajach, Fundacja im. Wojciecha Swiętosławskiego na rzecz Wspierania Nauki i Rozwoju Potencjału Naukowego w Polsce, Gliwice - Warszawa.
  4. Nauka i technika... 2004 Nauka i technika w liczbach: 1998-2002, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa.
  5. Projet de la loi... 2005 Projet de la loi de finances pour 2005 (www.recherche.gouv.fr).
  6. Repères... 2004 Repères, références statistique sur les enseignements, la formation et la recherche, Paris.
  7. Tableaux... 2004 Tableaux de l’economie française 2002-2003, INSEE, Paris.