Pressto.

Nagłowek strony

Międzynarodowy Ranking Uniwersytetów (Academic Ranking of World Universities)- metodologia i problemy

Nian Gai Liu, Ying Cheng

Abstrakt


Instytut Szkolnictwa Wyższego (Institute of Higher Education), działający w ramach Shanghai Jiao Tong University, opublikował w Internecie międzynarodowy ranking uniwersytetów (Academic Ranking of World Universities), który odbił się szerokim echem na całym świecie. W rankingu tym szkoły wyższe szereguje się według wyników działalności dydaktycznej i badawczej. Wśród wskaźników stosowanych w rankingu znajdują się m.in. liczba absolwentów oraz pracowników zdobywających prestiżowe nagrody międzynarodowe, często cytowanych badaczy w ważniejszych dziedzinach badań, liczba artykułów publikowanych w wybranych, przodujących czasopismach oraz artykułów uwzględnianych w najważniejszych indeksach cytowań, a także efektywność działania ujęta w przeliczeniu na jedną osobę {performance per capita). Problemy metodologiczne omawiane w niniejszym artykule to m.in. ocena ilościowa i jakościowa, ocena działalności badawczej uczelni oraz oferowanego przez nie kształcenia, różnorodność instytucji szkolnictwa wyższego, język publikacji, kryteria wyboru nagród oraz doświadczenia edukacyjne i zawodowe osób uhonorowanych nagrodami. W artykule omówiono także zagadnienia natury technicznej, takie jak definicja szkoły wyższej, sposób formułowania nazw poszczególnych szkół, kwestia ich fuzji i podziałów, poszukiwanie oraz przypisywanie publikacji do autorów (instytucji).


Pełny tekst:

Bibliografia


Academic... 2004 Academic Ranking of World Universities, Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University.

Liu N.C., Cheng Y., Liu L. 2005 Academic Ranking of World Universities Using Scientometrics: A Comment on the „Fatal Attraction”, „Scientometrics”, nr 64(1).

Merisotis J.R 2002 On the Ranking of Higher Education Institutions, „Higher Education in Europe”, nr 27(4).

Van Raan A.F.J. 2005 Fatal Attraction: Ranking of Universities by Bibliometric Methods, „Scientometrics”, nr 62(1).

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 214 PDF - 162

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Nian Gai Liu, Ying Cheng

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.