Międzynarodowy Ranking Uniwersytetów (Academic Ranking of World Universities)- metodologia i problemy

Main Article Content

Nian Gai Liu
Ying Cheng

Abstrakt

Instytut Szkolnictwa Wyższego (Institute of Higher Education), działający w ramach Shanghai Jiao Tong University, opublikował w Internecie międzynarodowy ranking uniwersytetów (Academic Ranking of World Universities), który odbił się szerokim echem na całym świecie. W rankingu tym szkoły wyższe szereguje się według wyników działalności dydaktycznej i badawczej. Wśród wskaźników stosowanych w rankingu znajdują się m.in. liczba absolwentów oraz pracowników zdobywających prestiżowe nagrody międzynarodowe, często cytowanych badaczy w ważniejszych dziedzinach badań, liczba artykułów publikowanych w wybranych, przodujących czasopismach oraz artykułów uwzględnianych w najważniejszych indeksach cytowań, a także efektywność działania ujęta w przeliczeniu na jedną osobę {performance per capita). Problemy metodologiczne omawiane w niniejszym artykule to m.in. ocena ilościowa i jakościowa, ocena działalności badawczej uczelni oraz oferowanego przez nie kształcenia, różnorodność instytucji szkolnictwa wyższego, język publikacji, kryteria wyboru nagród oraz doświadczenia edukacyjne i zawodowe osób uhonorowanych nagrodami. W artykule omówiono także zagadnienia natury technicznej, takie jak definicja szkoły wyższej, sposób formułowania nazw poszczególnych szkół, kwestia ich fuzji i podziałów, poszukiwanie oraz przypisywanie publikacji do autorów (instytucji).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Liu, N. G., & Cheng, Y. (2016). Międzynarodowy Ranking Uniwersytetów (Academic Ranking of World Universities)- metodologia i problemy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4755
Dział
Tłumaczenia
Biogramy autorów

Nian Gai Liu, Uniwersytet Ciao Tong w Szanghaju

Nian Cai Liu - profesor, specjalista w dziedzinie polityki naukowej, zarządzania i planowania strategicznego w szkołach wyższych, współtwórca najbardziej znanego w świecie rankingu uczelni: Academic Ranking of World Universities, dyrektor Biura Planowania oraz Instytutu Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Ciao Tong w Szanghaju.

Ying Cheng, Uniwersytet Ciao Tong w Szanghaju

Ying Cheng - specjalistka w dziedzinie polityki naukowej, zarządzania i planowania strategicznego w szkołach wyższych, profesor w Instytucie Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Ciao Tong w Szanghaju, współtwórczyni najbardziej znanego na świecie rankingu uczelni: Academic Ranking of World Universities.

Referencje

  1. Academic... 2004 Academic Ranking of World Universities, Institute of Higher Education, Shanghai Jiao Tong University.
  2. Liu N.C., Cheng Y., Liu L. 2005 Academic Ranking of World Universities Using Scientometrics: A Comment on the „Fatal Attraction”, „Scientometrics”, nr 64(1).
  3. Merisotis J.R 2002 On the Ranking of Higher Education Institutions, „Higher Education in Europe”, nr 27(4).
  4. Van Raan A.F.J. 2005 Fatal Attraction: Ranking of Universities by Bibliometric Methods, „Scientometrics”, nr 62(1).