Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(26) (2005)

Zagadnienie jakości w praktyce szkół wyższych

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Tłumaczenia

Międzynarodowy Ranking Uniwersytetów (Academic Ranking of World Universities)- metodologia i problemy PDF
Nian Gai Liu, Ying Cheng 7-18

Oryginalny artykuł naukowy

Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny PDF
Krzysztof Pawłowski 19-31
Redefinicja funkcji szkól wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu) PDF
Aleksander Kobylarek 32-38
Mechanizmy rekrutacji na uniwersytet - na przykładzie kierunku socjologia ogólna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu PDF
Krzysztof Wasielewski 39-49
Status i funkcje eksperta w urządzaniu życia naukowego PDF
Janusz Goćkowski, Katarzyna M. Machowska 50-70
Debata publiczna nad ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - sprawozdanie i próba analizy PDF
Małgorzata Góral, Dominika Walczak 71-97
Ewaluacja szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia PDF
Dorota Jołkiewiez 98-106
Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler 107-122

Dyskusje, polemiki, informacje

Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych PDF
Ireneusz Białecki 123-128


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo