Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny

Main Article Content

Krzysztof Pawłowski

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie problemu jakości szkoły wyższej w warunkach funkcjonowania polskiego systemu szkolnictwa wyższego. Autor - założyciel i rektor uczelni wyraźnie zorientowanej na studenta - jest przekonany, że w polskich warunkach (ograniczonych nakładów ze środków publicznych na badania naukowe oraz braku wyraźnego zapotrzebowania na innowacje i badania ze strony gospodarki) o jakości szkoły wyższej decydować będzie najsilniej jakość wykształcenia absolwentów, przekładająca się na wizerunek społeczny uczelni i zaufanie do niej. Uczelnie lub ich wydziały, chcące w warunkach zaostrzającej się konkurencji ubiegać się o uzdolnionych kandydatów, będą musiały zadbać o swój publiczny wizerunek i udowodnić swoją wysoką jakość. Zwiększy to zainteresowanie marką szkoły wyższej i mechanizmami oceny jakości uczelni. Nowe formy oceny, wprowadzone do powszechnej praktyki w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku (akredytacje, rankingi), będą coraz silniej wpływać na sytuację polskiego szkolnictwa wyższego. W artykule omówiono wpływ rankingów i akredytacji na markę szkół wyższych oraz przedyskutowano zagadnienie: co najmocniej określa jakość szkoły wyższej - jej marka (wizerunek), pozycja w rankingach czy rezultaty procedur akredytacyjnych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pawłowski, K. (2016). Wpływ rankingów i akredytacji na markę szkoły wyższej działającej na konkurencyjnym rynku - artykuł dyskusyjny. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 19-31. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4756
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Pawłowski, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu

Krzysztof Pawłowski - absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, doktor nauk fizycznych, działacz społeczny, samorządowy i gospodarczy; organizator zawodowego szkolnictwa wyższego. Jest założycielem i rektorem Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu (1992) oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie (1996); doktor honoris causa National Louis University (Chicago); autor ponad 40 publikacji z zakresu badań strukturalnych grafitu oraz technologii produkcji tworzyw węglowych i grafitowych. 

Referencje

  1. Dietl J. 2004 Czy potrzebne jest zarządzanie marketingowe w szkolnictwie wyższym?, „Marketing i Rynek", nr 2.
  2. Kotler R., Fox K. 1985 Strategic Marketing for Educational Institutions, New Jersey.
  3. Szkoła sukcesu... 2005 Szkota sukcesu czy przetrwania? Szkolnictwo wyższe w Polsce, red. A. Buchner-Jeziorska, Warszawa.
  4. Pawłowski K., Makosz U. 2004 Znaczenie środków masowego przekazu w promowaniu powstającej uczelni, w: Rola środków masowego przekazu w kształtowaniu wizerunku uczelni i jakości kształcenia, red. J. Dieti, Z. Sapijaszka, Łódź.