Pressto.

Nagłowek strony

Problemy zapewnienia jakości kształcenia w literaturze i w praktyce szkół wyższych

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Abstrakt


Materiał stanowi komentarz do opracowania Victorii Kis Ouality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literaturę Review on Potential Effects („Tertiary Review”, OECD, sierpień 2005). Autorka przypomina najważniejsze etapy procesu bolońskiego oraz ustosunkowuje się do następujących zagadnień w zawartych w opracowaniu: (1) jakość kształcenia - możliwe interpretacje; (2) ewaluacja a ocena; (3) rozliczanie uczelni a doskonalenie jakości - razem czy oddzielnie? (4) rola wskaźników osiągnięć, ocena ilościowa i jakościowa; (5) ocena wewnętrzna i zewnętrzna; (6) ocena a finansowanie; (7) kryteria jakości kształcenia; (8) łączny czy oddzielny system oceny jakości kształcenia i jakości badań w uczelni.


Pełny tekst:

Bibliografia


Chmielecka E. 2005 Standardy na nowo, „Forum Akademickie”, nr 12.

[The] European... 2003 The European Higher Education Area - The Bologna Declaration of 19 June 1999. Joint Declaration of the European Ministers of Education (www.bologna-berlin2003de/pdf/bolohna_declaration.pdf).

Eweil RT. 1999 Linking Performance Measures to Resource Allocation: Exploring Unmapped Terrain, „Quality in Higher Education”, vol. 5, nr 3.

Harvey L. 2002 The End of Quality?, „Quality in Higher Education”, vol. 8, nr 1.

Harvey L., Newton J. 2004 Transforming Quality Evaluation, „Quality in Higher Education”, vol. 10, nr 2.

Jakość... 2001 Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, pod red. M. Wójcickiej, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Kis V. 2005 Quality Assurance in Tertiary Education: Current Practices in OECD Countries and a Literature Review on Potential Effects, „Tertiary Review” (OECD), sierpień.

Knight RT. 2001 The Achilles Heel of Quality: The Assessment of Student Learning, referat z The Sixth QHE Seminar: The End of Quality?, Birmingham 25-26 maja.

Korporowicz L. 2001 Ewaluacja (ujęcie socjologiczne), w: M. Wójcicka (red.): Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Kraśniewski A. 2004 Proces Boloński: dokąd zmierza europejskie szkolnictwo wyższe?, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.

Newton J. 2002 Views from Below: Academics Coping with Quality, „Quality in Higher Education”, vol. 8, nr 1.

Proposals J. 2004 Proposals for a Recommendation of the Council and of the European Parliament on Further European Cooperation in Quality Assurance in Higher Education, Commission of the European Communities, Brussels, 12 września 2004, COM (2004) 0239.

Quality... 2003 Quality Procedures in European Higher Education, „ENQA Occasional Papers”, nr 5 (Helsinki).

Realizacja... 2003 Realizacja europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa.

Towards... 2005 Towards the European Higher Education Area] Bologna Process 6 July 2004, Brussels.

Trends... 2005 Trends in Learning Structures in Higher Education (III) - Progress towards the European Higher Education Area, (www. bologna-bergen2005.no).

Ustawa 2005 Ustawa 1 21 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU 2005, nr 164, poz. 1365.

Yroeijestijn A.J. 1995 Governments and University: Opponents or Allies in Quality Assurance?, „Higher Education”, vol. 27, nr 3.

Watty K. 2003 When Will Academics Learn about Quality?, „Quality in Higher Education” vol. 9, nr 3.

Woodhouse D. 1999 Quality and Internationalisation in Higher Education, OECD-IMHE, Paris.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 0 PDF - 0

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.