Redefinicja funkcji szkól wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu)

Main Article Content

Aleksander Kobylarek

Abstrakt

Autor proponuje nowe spojrzenie na tradycyjne funkcje szkoły wyższej. Dostrzega nasilanie się tendencji cywilizacyjnych, które stawiają uniwersytet w nowej sytuacji i jednocześnie godzą w jego dotychczasową misję. Jednocześnie wskazuje na możliwość zintegrowania i podporządkowania obydwu tradycyjnych funkcji uniwersytetu nowym zadaniom, jakie stawiają przed nim środowiska lokalne. Jeżeli potraktujemy rozwój i wzbogacanie środowisk lokalnych jako podstawowe punkty odniesienia przy redefiniowaniu tradycyjnych funkcji szkół wyższych, to otrzymamy model, w którym przede wszystkim nie występuje dysharmonia między kształceniem i badaniami. Dodatkowo ta reorientacja funkcji powoduje, że szkoła wyższa zyskuje jeszcze większy prestiż w społeczeństwie wiedzy i włącza się w nurt zmian.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobylarek, A. (2016). Redefinicja funkcji szkól wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych (teoria mostu). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(26), 32-38. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4757
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Aleksander Kobylarek, Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Kobylarek - doktor pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problemami edukacji w obliczu intensywnych zmian cywilizacyjno-kulturowych oraz metodami optymalizacji funkcjonowania szkoły wyższej w warunkach skoku cywilizacyjnego. Jest autorem kilku publikacji na ten temat, zamieszczonych w czasopismach naukowych (Edukacja wobec przemian kulturowych. Wybór problematyki, „Forum Oświatowe” 2001, nr 1; Edukacja wobec barier rozwoju społeczeństwa transformacyjnego, „Edukacja Dorosłych” 2002, nr 4; Uniwersytet - zarys idei podstawowej, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2002, nr 1) oraz książki Sytuacja społecznozawodowa absolwentów uniwersytetu (2004). 

Referencje

 1. Bauman Z. 1987 Legislators and Interpreters. On Modernity, Postmodernity and Intellectuals, London.
 2. Bell D. 1978 The Cultural Contradictions of Capitalism, New York.
 3. Bloom A. 1987 The Closing of the American Mind, London.
 4. Derrida J. 1967 L’écriture et la différence, Paris.
 5. Drucker R 1993 The Post-Capitalist Society, Oxford.
 6. Feyerabend RK. 1975 Against Method. Outline of Anarchistic Theory of Knowledge, London.
 7. Hessen S. 1931 Podstawy pedagogiki, Warszawa.
 8. Jaspers K. 1923 Die Idee der Universität, Berlin.
 9. Marcovitch J. 2002 La universidad (im)posible, Madrid.
 10. Ortega y Gasset J. 1930 La misión de la Universidad, „Revista del Occidente”.
 11. Weber M. 1922 Geistige Arbeit als Beruf. Vortrage vor dem Freistudentischen Bund. Erster Vortrag-Wissenschaft als Beruf, München - Leipzig.