Refleksje nad artykułami zamieszczonymi w zagranicznych czasopismach naukowych

Main Article Content

Ireneusz Białecki

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I. (2016). Refleksje nad artykułami zamieszczonymi w zagranicznych czasopismach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(27), 120-124. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4775
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował dwie książki na temat nierówności w dostępie do wykształcenia oraz wiele prac poświęconych strukturze społecznej, strukturze wykształcenia i socjologii polityki. Był współautorem czterech raportów z serii Polacy, wydanych pod redakcją Władysława Adamskiego (1980; 1981; 1985; 1990). Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education”, wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.