Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(27) (2006)

Szkolnictwo wyższe w procesie kształtowania społeczeństwa wiedzy

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Tłumaczenia

Finansowanie szkolnictwa wyższego PDF
Nicholas Barr 7-42
Zagadnienie losów absolwentów studiów I i II stopnia we Włoszech w działalności i badaniach Międzyuczelnianego Konsorcjum AlmaLaurea PDF
Andrea Cammelli 43-56

Oryginalny artykuł naukowy

Oddziaływanie edukacji na przedsiębiorstwo - kierunki i uwarunkowania PDF
Elżbieta Karamalla-Gaiballa 57-68
Wykształcenie wyższe a wynagrodzenie - analiza według sekcji i grup zawodów PDF
Wojciech Jarecki 69-82
Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy - kilka uwag porządkujących PDF
Jacek Kochanowski 83-94
Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo sztuki i religii? Spór o naturę człowieka PDF
Ireneusz Witek 95-119

Dyskusje, polemiki, informacje

Refleksje nad artykułami zamieszczonymi w zagranicznych czasopismach naukowych PDF
Ireneusz Białecki 120-124


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo