Finansowanie szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Nicholas Barr

Abstrakt

Ekspansja szkolnictwa wyższego w krajach OECD i poza tym ugrupowaniem jest zarazem niezbędna, jak i pożądana. Jest ona wszakże kosztowna i napotyka rywalizujące imperatywy jeśli chodzi o wydatkowanie środków z budżetu. Sprawy finansów szkolnictwa wyższego mają zatem wagę, która jeszcze nie została doceniona we wszystkich krajach. Kwestia ta jest też niezmiernie drażliwa politycznie. Autor formułuje główne wnioski dla szkolnictwa wyższego, jakie wynikają z teorii ekonomii i plasuje je obok wniosków wynikających z doświadczeń poszczególnych krajów. Na tle tych dwóch elementów ocenia również reformy, jakie zapowiedziano w 2004 r. w Wielkiej Brytanii. W części poświęconej konkluzjom nakreśla pokrótce, co pozostało jeszcze w tej kwestii do zrobienia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barr, N. (2016). Finansowanie szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(27), 7-42. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4766
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Nicholas Barr, London School of Economics

Nicholas Barr - ekonomista, profesor London School of Economics. Zainteresowania badawcze: teoria państwa dobrobytu (welfare state), bezpieczeństwo socjalne, a zwłaszcza systemy emerytalne, a także finansowanie opieki zdrowotnej oraz szkolnictwa wyższego w krajach OECD i postkomunistycznych. Od 1988 r. uczestniczy w publicznej debacie nad systemem szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii; w latach dziewięćdziesiątych był ekspertem Banku Światowego w dziedzinie organizacji finansów publicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Rosji. Autor i redaktor naukowy wielu książek (m.in. The Economic of the Welfare State, 4 wydania i The Welfare State as Piggy Bank, 2001), a także artykułów, publikowanych m.in. na łamach „Oxford Review of Economic Policy”, „Australian Economic Review”, „Economic Journal”, „Finance and Development” oraz prasy codziennej („The Guardian”, „Financial Times”, „The Independent”).

Referencje

 1. Barr N. 1989 Student Loans: The Next Steps, Aberdeen University Press for The David Hume Institute and the Suntory-Toyota International Centre for Economics and Related Disciplines, London.
 2. Barr N. 1991 Income-contingent Student Loans: An Idea Whose Time Has Come, w: G.K. Shaw (red.): Economics, Culture and Education: Essays in Honour of Mark Blaug, Edward Elgar, Cheltenham, s. 155-170; przedruk w: Barr, red. (2001), t. 3, s. 583-600.
 3. Barr N. 1993 Alternative Funding Resources for Higher Education, „The Economic Journal”, nr 103 (418), s. 718-728; przedruk w: C. Belfield, H.M. Levin (red.): Economics of Higher Education, The International Library of Critical Writings in Economics, vol. 165, Edward Elgar, Cheltenham - Northampton, MA, s. 534-544.
 4. Barr N. 1998 Towards a „Third Way": Rebalancing the Role of the State, „New Economy”, nr 4 (2), s. 71-76.
 5. Barr N. 2001 The Welfare State as a Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State, Oxford University Press, London - New York.
 6. Barr N. (red.) 2001 Economic Theory and the Welfare State, vol. 1: Theory, vol. 2: Income Transfers; vol. 3: Benefits in Kind, Edward Elgar Library in Critical Writings in Economics, Cheltenham - Northampton, MA.
 7. Barr N. 2002 Funding Higher Education: Policies for Access and Quality, House of Commons, Education and Skills Committee, Post-16 Student Support, Sixth Report of the Session 2001-2002, HC445, The Stationery Office, London (stenogramy przesłuchań przed Komisją, nr 19-35, https://econ.lse.ac.uk/staff/nb/).
 8. Barr N. 2003 Financing Higher Education in the UK: The 2003 White Paper, House of Commons Education and Skills Committee, The Future of Higher Education, Fifth Report of Session 2002-03, vol. 2: Oral and Written Evidence, HC425-II, The Stationery Office, London (stenogramy przesłuchań przed Komisją, nr 292-309, https://econ.lse.ac.uk/staff/nb/).
 9. Barr N. 2004 The Economics of the Welfare State, wyd. 4, Oxford University Press, Stanford (California), Stanford University Press, Oxford - Stanford.
 10. Barr N., Crawford 1.1998 The Dearing Report and the Government’s Response: A Critique, „The Political Quarterly”, nr 69(1), s. 72-84.
 11. Barr N., Crawford I. (w druku) Financing Higher Education: Lessons from the UK, Routledge, London.
 12. Barr N., Falkingham J. 1993 Paying for Learning. Welfare State Programme, Discussion Paper WSP/94, London School of Economics, London.
 13. Barr N., Falkingham J. 1996 Repayment Rates for Student Loans: Some Sensitivity Tests. Welfare State Programme, Discussion Paper WSP/94, London School of Economics, London.
 14. Blundell R., Dearden L. Goodman A., Reed H. 2000 The Returns to Higher Education im Britain: Evidence from a British Cohort, „The Economic Journal”, nr 110 (461), s. 82-99.
 15. Brown R. 2000 The New UK Quality Framework, „Higher Education Quarterly”, nr 54 (4), s. 323-342.
 16. Bynner J., Egerton M. 2001 The Wider Benefits of Higher Education, Higher Education Funding Council, London.
 17. Bynner J., Dolton R, Feinstein L., Makepeace G., Malmberg L., Woods L. (2003) Revisiting the Benefits of Higher Education, Higher Education Funding Council, London.
 18. Callender C., Wilkinson D. 2003 2002/03 Student Income and Expenditure Survey: Students’ Income, Expenditure and Debt in 2002/03 and Changes since 1998199, Research Report 487, Department for Education and Skills, Nothingham.
 19. Chapman B. 1997 Conceptual Issues and the Australian Experience with Income Contingent Charges for Higher Education, „The Economic Journal”, nr 107 (442), s. 738-751.
 20. Chapman B., Ryan C. 2003 The Access Implications of Income Contingent Charges for Higher Education: Lessons from Australia, Discussion Paper nr 463, Australian National University, Centre for Economic Policy Research.
 21. Commonwealth of Australia 1998 Learning for Life: Review of Higher Education Financing and Policy: Final Report, AGPS, Canberra.
 22. Corak M., Lipps G., Zhao J. 2003 Family Income and Participation in Post-Secondary Education, Statistics Canada, Family and Labour Studies Division, Analytical Studies Branch, Research Paper nr 10, Ottawa.
 23. Dearden L., Fitzimons E., Goodman A. 2004 An Analysis of the Higher Education Reforms, Briefing Note No. 45, Institute for Fiscal Studies, London (http://www.ifs.org.uk).
 24. Feinstein L. 2003 Inequality in Early Cognitive Development of British Children in the 1970 Cohort, „Economica”, nr 70 (277), s. 73-98.
 25. Friedman M. 1955 The Role of Government in Education, w: A. Solo (red.): Economics and the Public Interest, Rutgers University Press, New Brunswick, NJ, s. 123-144.
 26. Glennerster H., Merret S., Wilson G. 1968 A Graduate Tax, „Higher Education Review”, nr 1 (1), s. 26-38; przedruk w: Barr, red. (2001, t. 3, s. 570-582) oraz w „Higher Education Review”, nr 35 (2), s. 25-40.
 27. Greenaway D., Haynes M. 2002 Funding Higher Education in the UK: The Role of Fees and Loans, „The Economic Journal”, nr 113, s. 150-166.
 28. Kornai J. 1992 The Socialist System: The Political Economy of Communism, Princeton University Press, Princeton, NJ.
 29. Larocque N. 2003 W/70 Should Pay? Tuition Fees and Tertiary Education Financing in New Zealand, Wellington Education Forum (http://www.educationforum.org.nz/documents/publications/whoshouldpay.pdf).
 30. Lewis D. 1999 Latin America Must Raise Fees to Help Poor, „Times Higher Education Supplement”, 11 czerwca.
 31. McLaughlin M. 2003 Tertiary Education Policy in New Zealand, Fulbright Report (http://www.fulbright.org.nz/voices/axford/docs/mcLaughlin.pdf).
 32. McNay I. 1999 The Paradoxes of Research Assessment and Funding, w: B. Little, M. Henkel (red.): Changing Relationships between Higher Education and the State, Jessica Kingsley, London.
 33. New Zealand Ministry of Education 1998 Tertiary Education in New Zealand: Policy Directions for the 21st Century. White Paper, Ministry of Education, Wellington.
 34. New Zealand Ministry of Education 2002 Annual Report: Student Loan Scheme, Ministry of Education, Wellington.
 35. New Zealand Tertiary Education Advisory Commissiore (2001) Shaping the Funding Framework: Fourth Report of Commission, listopad (http://www.teac.govt.nz/fframework.htm).
 36. OECD 2002 Education at a Glance: OECD Indicators 2002, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 37. OECD 2003 Education at a Glance: OECD Indicators 2003, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris.
 38. Palacios M.L. 2004 Investing in Human Capital: A Capital Markets Approach to Student Funding, Cambridge University Press, Cambridge.
 39. Peacock A., Wiseman J. 1962 The Economics of Higher Education, Higher Education: Evidence, Part Two: Documentary
 40. Evidence, Her Majesty’s Stationery Office, London, zlec. 2154-XII, s. 129-138.
 41. Prest A.R, 1962 The Finance of University Education in Great Britain, Higher Education: Evidence, Part Two: Documentary Evidence, Her Majesty’s Stationery Office, London, zlec. 2154-XII, s. 139-152.
 42. Roberts G. 2003 Review of Research Assessment: Report to the UK Funding Bodies, Higher Education Funding Council for England, Bristol.
 43. UK Department for Education and Skills 2003 Higher Education Funding - International Comparisons, Department for Education and Skills, London (http:/www.dfes,gov.uk).
 44. UK Education and Skills Committee 2002 Post-16 Student Support, Sixth Report of Session 2001-2002, HC445, The Stationery Office, London (http://www.parliament.uk).
 45. UK Education and Skills Committee 2003 Post-16 Student Support: Government Response to the Sixth Report from the Education and Skills Select Committee, Session 2001-2, Second Special Report of Session 2002-3, HC440, The Stationery Office, London (www.parliament.uk),
 46. Winston G.C. 1999 Subsidies, Hierarchy and Peers: The Awkward Economics of Higher Education, „Journal of Economic Perspectives”, nr 13 (1), s. 13-36.
 47. Wolf A. 2002 Does Education Matter: Myths about Education and Economic Growth, Penguin Books, London.