Pressto.

Nagłowek strony

Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy

Ireneusz Białecki

Abstrakt


Autor przedstawia koncepcje i definicje kompetencji oraz podaje znaczenia, jakie przypisuje się tym pojęciom w międzynarodowych badaniach umiejętności prowadzonych pod auspicjami OECD oraz w polityce Komisji Europejskiej. Za koncepcjami przyjętymi w polityce Unii Europejskiej i w badaniach OECD stoi pewna aksjologia. Ogólnie rzecz biorąc, instytucje te definiują kompetencje jako zestaw wiedzy i rozmaitych umiejętności potrzebnych jednostce do udanego życia, społeczeństwu zaś do pomyślnego funkcjonowania. Kształtowanie kompetencji w szkole ma przygotować jednostkę do radzenia sobie w pracy oraz w roli rodzinnej i obywatelskiej. Udane życie jest rozumiane jako samorealizacja i autonomia. Pomyślność społeczna została natomiast zdefiniowana jako zrównoważony wzrost, ochrona środowiska i przeciwdziałanie wykluczeniu. Rzadziej wskazuje się, że z pojęciem kompetencji łączą się także indywidualizm i efektywność. Definiowanie oraz pomiar kompetencji i tzw. umiejętności kluczowych pozwalają poprawić efektywność kształcenia, a także lepiej dostosować treści programów szkolnych do oczekiwań rynku pracy. Jednak pełne dostosowanie „podaży” kompetencji do oczekiwań świata pracy nie wydaje się możliwe.


Słowa kluczowe


kompetencje; polityka naukowa OECD; szkolnictwo wyższe a rynek pracy

Pełny tekst:

Bibliografia


Białecki I., Blumsztajn A. Cyngot D. 2003 PISA - Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa.

Coulombe S., Tremblay J.F., Marchand S. 2004 Enquête Internationale sur l’alphabétisation des adultes. Performance en littératie, Capital humain et croissance dans quatorze pays de l’OCDE, Statistique Canada, Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada.

Definition... 2002 Definition and Selection of Competences (DeSeCo). Theoretical and Conceptual Foundations, Strategy Paper; Directorate for Education, Employment, Labor and Social Affairs, Education Committee, Governing Board of the CERI; Organization for Economic Co-operation and Development, Paris, 7 października.

Kompetencje... 2002 Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Eurydice, sieć informacji o edukacji w Europie, Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury, Komisja Europejska, Bruksela.

Kwiatkowski S. (red.) 2005 Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Rychen D.S., Salganik L.H. (red.) 2003 Key Competencies for a Successful Life and a Well-functioning Society, Hogrefe & Huber, Gottingen.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 321 PDF - 273

Altmetric

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2016 Ireneusz Białecki

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.