Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(28) (2006)

Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy PDF
Krzysztof Leja 7-26
Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy - przykład Stanów Zjednoczonych PDF
Radosław Rybkowski 27-33
Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach rynkowych a proces budowy społeczeństwa opartego na wiedzy - kilka uwag krytycznych PDF
Kamila Biały 34-48
Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy PDF
Anna Orczykowska 49-64
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn Nauczyciele akademiccy jako prekursorzy i moderatorzy społeczeństwa wiedzy PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn 65-77
Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych PDF
Andrzej Szuwarzyński 78-88
Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta? PDF
Karol Sauerland 89-96
Pojęcie kompetencji a polityka wobec edukacji i rynku pracy PDF
Ireneusz Białecki 97-107


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo