Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy - przykład Stanów Zjednoczonych

Main Article Content

Radosław Rybkowski

Abstrakt

Autor omawia problematykę powiązania między wykształceniem ogólnym otrzymywanym w szkołach wyższych a wymaganiami gospodarki na przykładzie amerykańskiego systemu szkolnictwa. Wskazuje na stopniowe przekształcanie modelu amerykańskiej edukacji wyższej zmierzające do oferowania studentom wiedzy i umiejętności pożądanych na ryku pracy. Ilustracji stanu współczesnego służy omówienie sytuacji na czterech amerykańskich uniwersytetach i dwóch mniejszych uczelniach.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rybkowski, R. (2016). Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy - przykład Stanów Zjednoczonych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 27-33. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4783
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Radosław Rybkowski, Uniwersytet Jagielloński

Radosław Rybkowski - w 2000 r. obronił doktorat na temat strategii promowania kariery aktorskiej na przykładzie doświadczeń teatru amerykańskiego. Od 2001 r. pracuje w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie od 2004 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych. Zajmuje się rozwojem kultury amerykańskiej i jej wpływem na życie polityczne tego kraju oraz polityką Stanów Zjednoczonych wobec szkolnictwa wyższego jako częścią amerykańskiej polityki wewnętrznej (public policy). Interesuje się także problemem decentralizacji w zarządzaniu publicznym szkolnictwem wyższym w Stanach Zjednoczonych oraz programami wspierania finansowego studentów.

Referencje

 1. Altbach R 1994 Higher Education in American Society, Prometheus Books, Amherst.
 2. Berea... 2006 Berea College - Student Handbook - Major College Programs 2006, Berea College, (http://www.berea.edu/vplsl/studenthandbook/majorcollegeprograms.asp#academicprogram), 5 czerwca 2006.
 3. Brooks K. 2002 National Culture and the First-Year English Curriculum, „The American Review of Canadian Studies”, Winter.
 4. Carnevale A.R, Desrochers D.M. 2002 The Missing Middle: Aligning Education and the Knowledge Economy, Educational Testing Service, Washington.
 5. Colorado... 2006 Colorado College. Ali College Requirements, Colorado College (http://www.coloradocollege.edu/Registrar/allcollegerequirements.asp), 5 czerwca 2006.
 6. [The] Condition... 2004 The Condition of Education, National Center for Educational Statistics, Washington.
 7. Constructing... 2002 Constructing Knowledge Societies. New Challenges for Tertiary Education, The World Bank, Washington.
 8. Florida R. 2001 Innovation, Human Capital, and Development, The APPAM Conference, Washinqton.
 9. Florida R. 2002 The Rise of the Creative Class, Perseus Books Group, New York.
 10. General Education in the University... 2006 General Education in the University System of Georgia, University of Georgia (http://bulletin.uga.edu/bulletin/univ/index.html), 5 czerwca 2006.
 11. General Education Requirements... 2006 General Education Requirements, Rutgers College Undergraduate Catalogue, Rutgers University (http://catalogs.rutgers.edu/generated/nb-ug-0507/pg20909.html), 5 czerwca 2006.
 12. Graham H.D. The Storm over Grove City College: CMI Rights Regulation, Higher Education and the Reagan Administration, „History of Education Quarterly”, vol. 38, nr 4.
 13. Reports... 1928 Reports on the Course of Instruction, Yale College, New Haven.
 14. Rudolph F. 1990 The American College & University. A History, The University of Georgia Press, Athens.
 15. [The] State... 2003 The State of American Higher Education: What Are Parents, Students, and Taxpayers Getting for Their Money?, Committee on the Education and the Workforce, US Congress, Washington.
 16. Thelin J.R. 2004 A History of American Higher Education, Johns Hopkins University Press, Baltimore.
 17. Undergraduate... 2005 Undergraduate Catalogue. University of Rochester, University of Rochester, Rochester.
 18. Wolanin T. (red.) 2003 Reauthorizing the Higher Education Act. Issues and Options, The Institute for Higher Education Policy, Washington.