Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?

Main Article Content

Karol Sauerland

Abstrakt

Autor podejmuje problematykę aktualności modelu kształcenia uniwersyteckiego zaproponowanego przez Wilhelma von Humboldta. Omawiając koncepcję tego pruskiego ministra oświaty, stawia pytanie o to, czy jest dziś miejsce dla modelu kształcenia uniwersyteckiego opartego na idei partnerskiej wspólnoty studentów i profesorów, która w wolny, nieskrępowany i zarazem bezinteresowny sposób poszukuje odpowiedzi na wszelkie dręczące współczesnych badaczy pytania, modelu, w którym problem stosowalności wiedzy schodzi na dalszy plan, a dominuje model interdyscyplinarności poszukiwań intelektualnych i tworzonej wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sauerland, K. (2016). Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 89-96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Karol Sauerland, Uniwersytet Warszawski

Karol Sauerland - profesor doktor habilitowany, germanista, literaturoznawca, filozof, pracuje w Zakładzie Literatur Niemieckiego Obszaru Językowego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Zakładzie Literatury i Kultury XIX i XX wieku Katedry Filologii Germańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek prezydium Komitetu Nauk o Literaturze PAN, autor kilkuset publikacji, m.in. Polen und Juden zwischen 1939 und 1968. Jedwabne und die Folgen (2004); Literatur- und Kulturtransfer ais Politikum am Beispiel Volkspolens (2006).