Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?
PDF

Słowa kluczowe

szkolnictwo wyższe
uniwersytety
modele kształcenia uniwersyteckiego
Wilhelm von Humboldt

Jak cytować

Sauerland, K. (2016). Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 89–96. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4791

Abstrakt

Autor podejmuje problematykę aktualności modelu kształcenia uniwersyteckiego zaproponowanego przez Wilhelma von Humboldta. Omawiając koncepcję tego pruskiego ministra oświaty, stawia pytanie o to, czy jest dziś miejsce dla modelu kształcenia uniwersyteckiego opartego na idei partnerskiej wspólnoty studentów i profesorów, która w wolny, nieskrępowany i zarazem bezinteresowny sposób poszukuje odpowiedzi na wszelkie dręczące współczesnych badaczy pytania, modelu, w którym problem stosowalności wiedzy schodzi na dalszy plan, a dominuje model interdyscyplinarności poszukiwań intelektualnych i tworzonej wiedzy.

PDF