Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych

Main Article Content

Andrzej Szuwarzyński

Abstrakt

Autor podejmuje problematykę zarządzania jakością w instytucjach edukacyjnych, wskazując na konieczność poszukiwania skutecznych rozwiązań w tym zakresie. Jedną z możliwych metod ewaluacyjnych jest Data Envelopment Analysis (DEA). Metoda ta, zdaniem Autora, może być skutecznie stosowana do pomiaru jakości procesu tworzenia i transmisji wiedzy w szkołach wyższych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szuwarzyński, A. (2016). Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(28), 78-88. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4790
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Andrzej Szuwarzyński, Politechnika Gdańska

Andrzej Szuwarzyński - doktor nauk technicznych, pracownik Zakładu Zarządzania Wiedzą i Informacją Naukowo-Techniczną, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia. Prowadzi działalność badawczą w zakresie ekonomicznych i jakościowych aspektów zarządzania szkołą wyższą.

Referencje

 1. Abbott M., Doucouliagos C. 2003 The Efficiency of Australian Universities: A Data Envelopment Analysis, „Economics of Education Review”, nr 22.
 2. Al-Turki U., Duffuaa S. 2003 Performance Measures for Academic Departments, „The International Journal of Educational Management”, nr 17/7.
 3. Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. 1978 Measuring the Efficiency of Decision Making Units, „European Journal of Operational Research”, nr 2.
 4. Cooper W. W, Seiford L.M., Tone K. 2000 Data Envelopment Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston - Dordrecht - London.
 5. Cooper W.W., Seiford L.M., Zhu J. (red.) 2004 Handbook on Data EnveiopmentAnalysis1 Kluwer Academic Publishers, Boston.
 6. Education... 2002 Education and Training in Europe: Diverse Systems, Shared Goals for 2010, European Commission, Brussels.
 7. Gadenne D., Cameron B. 1991 Comparative Efficiency of Australian University Departments of Accounting (www.aair.org.au/1991Papers/Gadenne.pdf).
 8. Guan J., Wang J. 2004 Evaluation and Interpretation of Knowledge Production Efficiency, „Scientometrics”, vol. 59, nr 1.
 9. Kapłan R.S., Norton D.R 2001 Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Leitner K.H., Schaffhauser-Linzatti M., Stowasser R., Wagner K. 2005 Data Envelopment Analysis as Method for Evaluating Intellectual Capital, „Journal of Intellectual Capital”, vol. 6, nr 4.
 11. Morawski Z.M. 1999 Kryteria efektywności instytucji akademickich, w: J. Woźnicki (red.): Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 12. Narodowy Plan... 2005 Narodowy Plan Rozwoju 2007-2013. Projekt, Warszawa 2005 (www.npr.gov.pl).
 13. Pawłowski K. 2004 Społeczeństwo wiedzy. Szansa dla Polski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 14. Pfeffer J., Sutton R. 2002 Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 15. Stiglitz J.E. 2004 Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Strategia... 2005 Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Warszawa, sierpień.
 17. Szuwarzyński A. 2002 Rachunek kosztów kształcenia w procesie decyzyjnym na uczelni, „Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem”, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 18. Waters D. 2001 Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.