Strategiczne problemy nauki polskiej

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler
Adam Gałkowski

Abstrakt

Rozmowa z prof. dr hab. Michałem Kleiberem, prezesem Polskiej Akademii Nauk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M., & Gałkowski, A. (2016). Strategiczne problemy nauki polskiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 7-18. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4793
Dział
Rozmowy
Biogramy autorów

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Komitetu Naukoznawstwa przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się problematyką kadr badawczych, ich mobilności oraz kariery zawodowej, finansowaniem nauki i szkolnictwa wyższego, a także strategiami rozwoju szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach opublikowała m.in.: Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (2001), System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy zarządzania (2003).

Adam Gałkowski, Uniwersytet Warszawski

Adam Gałkowski - historyk, doktor nauk humanistycznych. Zajmuje się m.in. dziejami i współczesnością udziału Polaków w rozwoju europejskiej cywilizacji, historią nauki i polityką naukową; jest członkiem zespołu redakcyjnego półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. W latach 1980-2001 pracował w Instytucie Historii PAN i Stacji Naukowej PAN w Paryżu (1991-2001), a obecnie - w Centrum Badań Polityki Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego; autor książki Polski patriota - obywatel Europy. Rzecz o Janie Czyńskim (1801-1867) (2004), artykułów, recenzji i wywiadów oraz wydawca źródeł do historii Polski XIX i XX wieku.