Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(29) (2007)

Strategiczne problemy nauki polskiej

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Oryginalny artykuł naukowy

Płeć w „grze o awans”. Kariery akademickie kobiet i mężczyzn w Polsce i w Niemczech PDF
Agnieszka Majcher 28-46
Współpraca placówek naukowych i firm innowacyjnych - doświadczenia oraz oczekiwania polskich małych i średnich przedsiębiorstw PDF
Alicja Sosnowska, Stanisław Łobejko 47-56
Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności PDF
Tomasz Maliszewski 57-73
Wiedza jako wiadza i wiedza jako opór. Wokół koncepcji Marka Olssena, Johna Codda i Anne-Marie O’Neill PDF
Jacek Kochanowski 74-90
Jednostki badawczo-rozwojowe w Polsce - między zależnością od ścieżek rozwojowych a tworzeniem nowych PDF
Jan Kozłowski 113-140

Tłumaczenia

Metodologie analizy nakładów i wydatków na badania naukowe - od wskaźników wkładu do wskaźników względnej pozycji PDF
Benedetto Lepori 91-112

Rozmowy

Strategiczne problemy nauki polskiej PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Adam Gałkowski 7-18

Dyskusje, polemiki, informacje

Problemy funkcjonowania polskich platform technologicznych na przykładzie Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Adam Gałkowski 19-27
Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka 141-146


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo