Wiedza jako wiadza i wiedza jako opór. Wokół koncepcji Marka Olssena, Johna Codda i Anne-Marie O’Neill

Main Article Content

Jacek Kochanowski

Abstrakt

Podejmując idee przedstawione przez Marka Olssena, Johna Codda i Anne-Marie O’Neill w książce Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy (2004), autor wskazuje na pominięcie we współczesnych studiach nad edukacją zasadniczej roli wiedzy, jaką odgrywa ona w procesach władzy i w procesach oporu. Odwołując się do teorii kultury Michela Foucaulta, a także do teorii radykalnej demokracji Chantal Mouffe, wskazuje, iż także we współczesnym społeczeństwie wiedza jest podstawowym elementem procedur władzy i powiązanych z nimi różnorodnych technik dyscyplinarnych. Wskazując na podstawowe obszary oddziaływania wiedzy wbudowanej w relacje władzy, omawia pojawiające się w owych obszarach możliwości generowania strategii oporu - strategii także opartych na wiedzy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kochanowski, J. (2016). Wiedza jako wiadza i wiedza jako opór. Wokół koncepcji Marka Olssena, Johna Codda i Anne-Marie O’Neill. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 74-90. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4799
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski

Jacek Kochanowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Zajmuje się m.in. problematyką korelacji między wiedzą, demokracją i wykluczeniem społecznym, przygotowuje książkę o ponowoczesnym społeczeństwie wiedzy.

Referencje

 1. Bauman Z. 2006 Płynna nowoczesność, przekład T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. Bourdieu R, Passeron J.C. 2006 Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przekład E. Neyman, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Desperak I. 2006 Homofobia, czyli dwugłos o prawach gejów i lesbijek, w: T. Basiuk, D. Ferens, T. Sikora (red.): wsp. M. Lizurej: Parametry pożądania. Kultura odmieńców wobec homofobii, Universitas, Kraków.
 4. Eribon D. 2005 Michel Foucault. Biografia, przekład J. Levin, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 5. Foucault M. 2000 Historia seksualności, przekład Banasiak, K. Matuszewski, Czytelnik, Warszawa.
 6. Giddens A. 2006 Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przekład A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Horbulewicz M. 2007 Emancypacja mniejszości homoseksualnej w Polsce: główne zagadnienia dyskursu publicznego w latach 1989-2004, praca magisterska obroniona w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, maszynopis w zbiorach autora.
 8. Jayasuriya K. 2001 Globalization, Sovereignty and the Rule of Law: From Political to Economic Constitutionalism?, „Constellations” (numer specjalny „Globalisation and Law”).
 9. Kealey T. 1996 The Economic Laws of Scientific Research, Macmillan Press, London.
 10. Kochanowski J. 2004 Tożsamość i seksualność jako efekty ujarzmienia - wokół koncepcji Michela Foucaulta, w: tegoż: Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów, Universitas, Kraków 2004.
 11. Kochanowski J. 2006 Ponowoczesne społeczeństwo wiedzy. Kilka uwag porządkujących, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 1/27.
 12. Mouffe Ch. 2005 Paradoks demokracji, przekład W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, wstęp. L. Koczanowicz, red. nauk. A. Orzechowski, L. Rasiński, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Olssen M., Codd J., O’Neill A.M. 2004 Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy, Sage Publications, London.
 14. Parneti M. 1986 Inventing Reality: The Politics of the Mass Media, Wadsworth, New York.
 15. Popper R.K. 2001 Logika odkrycia naukowego, przekład U. Niklas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Rawls J. 1998 Liberalizm polityczny, przekład Cz. Porębski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Spencer M.L, Spencer S.M. 1993 Competence at Work. Models for Superior Performance, John Wiley & Sons, New York.
 18. Śmietana M. 2005 Wizerunek publiczny homoseksualistów w Polsce, w: K. Siany, B. Kowalska, M. Śmietana (red.): Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna, Nomos, Kraków.