Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Przegląd artykułów zamieszczonych w zagranicznych czasopismach naukowych. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 141-146. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4802
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy.