Metodologie analizy nakładów i wydatków na badania naukowe - od wskaźników wkładu do wskaźników względnej pozycji

Main Article Content

Benedetto Lepori

Abstrakt

Artykuł zawiera analizę wskaźników dotyczących procesu finansowania badań naukowych i wydatków na te badania oraz propozycję usprawnienia tych wskaźników. Autor rozpoczyna od pogłębionego omówienia konstrukcji danych statystycznych dotyczących prac B+R opartych na Podręczniku Frascati oraz ich ograniczeń związanych z kategoriami analitycznymi, dostępnością danych oraz ich jakością. Następnie dowodzi, iż po to, aby odpowiedzieć na konkretne pytania z zakresu polityki naukowej, dotyczące przydziału funduszy, konieczne jest opracowanie nowej generacji wskaźników, tzw. wskaźników względnej pozycji (positioning indicators), skupiających się na analizie przepływów finansowych między podmiotami finansującymi badania, pośrednikami i ich wykonawcami. Przedstawia też niektóre nowsze wyniki badań porównawczych prowadzonych w Europie w tej dziedzinie. Na końcu formułuje ogólne wnioski metodologiczne dotyczące charakteru owych wskaźników i procedury ich tworzenia, wskazując na ich najważniejsze aspekty, takie jak powtarzalność, możliwość weryfikowania ich jakości, prostotę, warunkowy charakter i przejrzystość.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lepori, B. (2016). Metodologie analizy nakładów i wydatków na badania naukowe - od wskaźników wkładu do wskaźników względnej pozycji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(29), 91-112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4800
Dział
Tłumaczenia
Biogram autora

Benedetto Lepori, Universita della Svizzera Italiana

Benedetto Lepori - absolwent fizyki matematycznej, doktor z dziedziny nauk o komunikowaniu, profesor Universita della Svizzera Italiana (Lugano, Szwajcaria). Interesuje się polityką wobec szkolnictwa wyższego i badań naukowych, zwłaszcza zaś tworzeniem wskaźników naukowo-technicznych do analizy nakładów i wydatków na badania i szkolnictwo wyższe. Jest koordynatorem Europejskiej Sieci Producentów Wskaźników (ENIP), Europejskiej Sieci Doskonałości PRIME oraz projektu badawczego dotyczącego analizy porównawczej nakładów publicznych na projekty badawcze w Europie.

Referencje

 1. Barr R. 2001 Sense and Nonsense of S&T Productivity Indicators, „Science and Public Policy”, nr 28 (4), s. 259-266.
 2. Barre R. 2006 Towards a European STI Indicators Platform (ESTIP), Position paper to the Second PRIME Network of Excellence Annual Conference.
 3. BMBF 2004 Bundesbericht Forschung 2004, Berlin.
 4. Bonaccorsi A., Daraio C., red. 2004 Econometric Approaches to the Analysis of Productivity of R&D Systems, w: H. Moed, W. Glanzel, U. Schmoch (red.): Handbook of Quantitative Science and Technology Research, Kluwer, Dordrecht, s. 51-74.
 5. Bonaccorsi A., Daraio C., red. 2006 Universities as Strategic Units, Edward Elgar, w przygotowaniu.
 6. Bonaccorsi A., Daraio C., Lepori B. 2006 Indicators for the Analysis of Higher Education Systems: Some Methodological Reflections, w: A. Bonaccorsi, C. Daraio: Universities as Strategic Units, w przygotowaniu.
 7. Braun D. 2003 Lasting Tensions in Research Policy-making - a Delegation Problem, „Science and Public Policy”, nr 30 (5), s. 309-321.
 8. Brown L. i in. 2004 Measuring Research and Development Expenditures in the US Economy, National Academies Press, Washington.
 9. Dinges M. 2006 Project Funding. Country Report: Austria, European NetWork of Indicators Producers, Paris.
 10. Esterle L., Theves J. 2005 Analysis of the Different European Systems for Producing Indicators, referat przedstawiony na Workshop on S&T Production in Europe: Status and New Perspectives, Lizbona 22-23 września 2005.
 11. European Commission 2004 Commission Regulation (EC) No 753/2004 of 22 April 2004 implementing Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council as regards statistics on science and technology, Brussels.
 12. Geuna A. 2001 The Changing Rationale for European University Research Funding: Are There Negative Unintended Consequences?, „Journal of Economic Issues”, nr 35(3), s. 607-632.
 13. Geuna A., Martin B. 2003 University Research Evaluation and Funding: An International Comparison, „Minerva”, nr 41, s. 277-304.
 14. Godin B. 2004 Globalizing S&T Indicators: How Statisticians Responded to the Political Agenda on Globalization, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Working Paper nr 27.
 15. Godin B. 2005a Measurement and Statistics on Science and Technology: 1920 to the Present, Routledge, London.
 16. Godin B. 2005b Science, Accounting and Statistics: the Input-Output Framework, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Working Paper nr 31.
 17. Inzelt A. 2005 National Systems of S&T Data I Indicators Production. Country Report on Hungary, Paris.
 18. Irvine J., Martin B., Isard Ph. 1990 Investing in the Future: An International Comparison of Government Funding of Academic and related Research, Elgar, Aldershot.
 19. Jacobsson S., Rickne A. 2004 How Large is the Swedish „Academic” Sector Really? A Critical Analysis of the Use of Science and Technology Indicators, „Research Policy”, nr 33, s. 1355-1372.
 20. Jongbloed B, Salerno C. 2004 Kosten per Student. Methodologie, schattingen en een internationale vergelijking, CHEPS Report, Twente.
 21. Lepori B. 2005 Project Funding. Country Report: Switzerland, European NetWork of Indicators Producers, Paris.
 22. Lepori B. 2006a Public Research Funding and Research Policy: A Long-term Analysis for the Swiss Case, „Science and Public Policy”, nr 33 (4).
 23. Lepori B. 2006b La politique de la recherche suisse. Acteurs, institutions et développement historique, Haupt, Bern, w przygotowaniu.
 24. Lepori B., Benninghoff M., Jongbloed B., Salerno C., Slipersaeter S. 2006 Changing Models and Patterns of Higher Education Funding: Some Empirical Evidence, w: A. Bonaccorsi, C. Daraio, red.: Universities as Strategic Units, w przygotowaniu.
 25. Lepori B., Dinges M., Poti B., Reale E. 2005 Public Project Funding of Research Activities. A Comparative Analysis in Six European Countries, referat przedstawiony na Workshop on S&T Production in Europe: Status and New Perspectives, Lizbona 22-23 września 2005.
 26. Luwel 2004 The Use of Input Data in the Performance Analysis of R&D Systems, w: H. Moed., W. Glanzel, U. Schmoch (red.): Handbook of Quantitative Science and Technology Research, Kluwer, Dordrecht, s. 315-338.
 27. Mairesse J., Sasenou M. 1991 R&D and Productivity: A Survey of Econometric Studies at the Firm Level, „Science - Technology Industry Review”, nr 8, s. 9-43.
 28. Millar J., Senker J. 2000 International Approaches to Research Policy and Funding: University Research Policy in Different National Contexts, SPRU, Brighton.
 29. Moed H., Glanzel W., Schmoch U. (red.) 2004 Handbook of Quantitative Science and Technology Research, Kluwer, Dordrecht.
 30. NSF 2004 Science and Engineering Indicators 2004, National Science Foundation, Washington.
 31. OECD 1991 OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technologica Innovation Data (Oslo Manual), OECD, Paris.
 32. OECD 1995a Manual on the Measurement of Human Resources in Science and Technology (Canberra Manual), OECD, Paris.
 33. OECD 1995b The Measurement of University R&D: Principal Problems of International Comparability, OECD, Paris.
 34. OECD 2000a Measuring R&D in the Higher Education Sector, Methods Used in the OECDEU Member Countries (Revised with 2000 Data), DSTI/EAS/STP/NESTI(97)2, OECD, Paris.
 35. OECD 2000b R&D Statistics: Sources and Methods, OECD, Paris.
 36. OECD 2001 Measuring Expenditure on Health-related R&D, OECD, Paris.
 37. OECD 2002 Frascati Manual. Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development, OECD, Paris.
 38. OECD 2003 Governance of Public Research. Towards Better Practices, OECD, Paris.
 39. OECD 2004 The Internationalisation of Industrial R&D: Policy Issues and Measurements Problems, OECD, Paris.
 40. OECD 2005 OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD, Paris.
 41. Poti B., Reale E. 2005 Project funding. Country Report: Italy, European NetWork of Indicators Producers, Paris.
 42. Teichler U. 1996 The Conditions of the Academic Profession: An International Comparative Analysis of the Academic Profession in Western Europe, Japan and the USA, w: RA.M. Maassen, F.A. Van Vught (red.):, Inside Academia: New Challenges for the Academic Profession, Center for Higher Education Policies, Enschede, Netherlands.
 43. Van Raan A. 2004 Measuring Science, w: H. Moed, W. Glanzel, U. Schmoch (red.): Handbook of Quantitative Science and Technology Research, Kluwer, Dordrecht, s. 19-50.