Piętnastolecie naszego pisma

Main Article Content

Ireneusz Białecki
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
Maria Wójcicka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Białecki, I., Dąbrowa-Szefler, M., & Wójcicka, M. (2016). Piętnastolecie naszego pisma. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 7-10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4803
Dział
Od redakcji
Biogramy autorów

Ireneusz Białecki, Uniwersytet Warszawski

Ireneusz Białecki - doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek poświęconych nierównościom w dostępie do wykształcenia oraz wielu prac dotyczących m.in. struktury społecznej, struktury wykształcenia i socjologii polityki. Jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Res Publica Nowa” oraz Rady Redakcyjnej miesięcznika „Higher Education”, wydawanego przez Kluwer Academic Publishers. W latach 1994-1996 kierował zespołem, który przygotował raport Education in Changing Society, stanowiący podstawę przeglądu polityki edukacyjnej w Polsce przez ekspertów OECD; był także kierownikiem zespołu realizującego polską część badań międzynarodowych nad analfabetyzmem funkcjonalnym.

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się problematyką kadr badawczych, ich mobilności oraz kariery zawodowej, finansowaniem nauki i szkolnictwa wyższego, a także strategią rozwoju szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach opublikowała m.in.: Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (2001); System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy zarządzania (2003). Jest także współautorką krajowego raportu na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (Country Background Report) przygotowanego dla OECD (2007).

Maria Wójcicka, Uniwersytet Warszawski

Maria Wójcicka - doktor habilitowany w zakresie pedagogiki szkoły wyższej, profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Współzałożycielka i w latach 1997-1999 redaktor naczelna półrocznika „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”. Zajmuje się problematyką przemian systemowych i strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz ich konsekwencji dla instytucji akademickich.