Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(30) (2007)

Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF

Spis treści

Od redakcji

Piętnastolecie naszego pisma PDF
Ireneusz Białecki, Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Maria Wójcicka 7-10

Rozmowy

Studia techniczne - proces rekrutacji i oczekiwania wobec kandydatów PDF
Elżbieta Drogosz-Zabłocka 11-22

Oryginalny artykuł naukowy

Społeczeństwo wiedzy i demokracja PDF
Jerzy Jastrzębski 23-29
Demagog i sofista nauczycielami wiedzy w demokracji masowej PDF
Janusz Goćkowski 30-43
Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy PDF
Antoni Kukliński 44-52
Wolność badań naukowych - standardy europejskie i rzeczywistość polska PDF
Jacek Sobczak 53-74
Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego PDF
Marcin Skinder 75-84
Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii PDF
Agnieszka Parkitna 85-93
Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej PDF
Artur Bajerski 94-103

Dyskusje, polemiki, informacje

Informacja na temat raportu OECD Review of Tertiary Education. Poland PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler 104-112


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo