Informacja na temat raportu OECD Review of Tertiary Education. Poland
PDF

Jak cytować

Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Informacja na temat raportu OECD Review of Tertiary Education. Poland. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 104–112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4812
PDF

Bibliografia

Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka-Prysłopska J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Drogosz-Zabłocka E. 2004 Uczelnie zawodowe: perspektywa społeczeństwa wiedzy i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/23

Review... 2007 Review of Tertiary Education. Poland, OECD, Paris (www.oecd.org/edu/tertiary/review).

Wójcicka M. 2002 Studia zawodowe w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.