Informacja na temat raportu OECD Review of Tertiary Education. Poland

Main Article Content

Małgorzata Dąbrowa-Szefler

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dąbrowa-Szefler, M. (2016). Informacja na temat raportu OECD Review of Tertiary Education. Poland. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 104-112. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4812
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogram autora

Małgorzata Dąbrowa-Szefler, Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Dąbrowa-Szefler - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, członek Prezydium Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się problematyką kadr badawczych, ich mobilności oraz kariery zawodowej, finansowaniem nauki i szkolnictwa wyższego, a także strategią rozwoju szkolnictwa wyższego. W ostatnich latach opublikowała m.in.: Kadry dla nauki w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju (2001); System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy zarządzania (2003). Jest także współautorką krajowego raportu na temat systemu szkolnictwa wyższego w Polsce (Country Background Report) przygotowanego dla OECD (2007).

Referencje

  1. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka-Prysłopska J. 2007 Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  2. Drogosz-Zabłocka E. 2004 Uczelnie zawodowe: perspektywa społeczeństwa wiedzy i europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 1/23
  3. Review... 2007 Review of Tertiary Education. Poland, OECD, Paris (www.oecd.org/edu/tertiary/review).
  4. Wójcicka M. 2002 Studia zawodowe w Polsce, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.