Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
PDF

Słowa kluczowe

gospodarka oparta na wiedzy
systemy demokratyczne
dobra strategiczne

Jak cytować

Kukliński, A. (2016). Systemy demokratyczne wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 44–52. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4807

Abstrakt

Autor zajmuje się następującymi kwestiami: gospodarka oparta na wiedzy jako nowe zjawisko przełomu XX i XXI wieku; gospodarka oparta na wiedzy w systemie demokracji amerykańskiej (przykład Kalifornii), demokracji skandynawskiej (przykład Finlandii), demokracji latynoamerykańskiej oraz autokracji azjatyckiej (przykład Singapuru); demokracja racjonalności strategicznej i demokracja irracjonalnego populizmu wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy; talent jako kluczowe dobro strategiczne XXI wieku.

PDF

Bibliografia

Białecki I. 2003 Opinia publiczna i polityka naukowa w społeczeństwie wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/22

Boschma R., Fritsch M. 2007 Creative Class and Regional Growth in Europe, w: R Jakubowska, A. Kukliński, R Żuber (red.): The Future of European Regions, Ministry of Regional Development, Warszawa.

Castells M., Himanen R 2002 The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model, Oxford University Press 2002.

Dahlman C.J., Routti J., Yla-Autilla R 2006 Finland as a Knowledge Economy. Element of Success and Lessons Learned, The World Bank Institute, Washington D.C.

Drewe P. 2006 Innovation - More Just a Sound Bite?, w: A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (red.): Towards a New Creative and innovative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.

Edukacja... 1999 Edukacja dla Europy - raport Komisji Europejskiej, Komitet Polska 2000 Plus, Polska Akademia Nauk, Warszawa.

Florida R. 2003 The Rise of Creative Class, Basic Books, New York.

Forero-Pineda C., Jaramillo-Salazar H. 2002 The Access of Researches from Developing Countries to International Science and Technology, „International Social Science Journal” (UNESCO), nr 171.

Friedman T.L. 2007 China Needs an Einstein, „International Herald Tribune”, 28-29 kwietnia.

Gibbons M. 1995 Nowe imperatywy polityki naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej, w: A. Kukliński (red.): Nauka - technologia - gospodarka, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Goćkowski J, Machowska K.M. 2003 Wiedza i informacja w nowoczesnym społeczeństwie - przyczynek do dyskusji o społeczeństwie wiedzy, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” nr 2/22.

lnnovation... 2006 Innovation, Integration, Internationalization. Report by the iN2015 Steering Committee Singapore. An Intelligent Nation a Global City powered by Infocomm (www.ida.gov.pl).

Konstadakopulos A. 2004 Learning for Innovation in the Global Knowledge Economy. A European and South-East Aslan Perspective Education - Intellect, Bristol.

Kukliński A. 2003 Gospodarka oparta na wiedzy - społeczeństwo oparte na wiedzy - trajektoria regionalna. Artykuł dyskusyjny, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/22

Kukliński A. 2006a Ku kreatywnej Europie XXI wieku, w: E. Okoń-Horodyńska, K. Piech (red.): Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki wiedzy w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Kukliński A. 2006b Transformacje sceny globalnej w perspektywie XXI wieku, w: A. Kukliński, K. Pawłowski (red.): Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.

Kukliński A. (red.) 2001 Gospodarka oparta na wiedzy- wyzwania dla Polski XXI wieku, Komitet Badań Naukowych, Warszawa.

Kukliński A., Pawłowski K. (red.) 2006 Przyszłość Europy - wyzwania globalne - wybory strategiczne, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University, Nowy Sącz.

Nussbaum B. 2005 Get Creative. How to Build Innovative Companies, „Business Week”, 8-15 sierpnia.

Sadowski Z. 2006 W poszukiwaniu drogi rozwoju, Komitet Polska 2000 Plus, Warszawa.

Schienstock G. Path Dependency and Path Creation in Finland, w: A. Kukliński, C. Lusiński, K. Pawłowski (red.): Towards a New Creative and innovative Europe, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University. Nowy Sącz.

[The] Search... 2006 The Search for Talent. Why It’s Getting Harder to Find, „The Economist”, 7 października.

Sennet R. 2006 The Culture of New Capitalism, Yale University Press.

Wierzbicki A. P. 2006 Creative Space: A Method of Integration of Recent Knowledge Creation Theories, w: A. Kukliński, B. Skuza (red.): Turning Points in the Transformation of the Global Scene, Wydawnictwo Rewasz, Warszawa.