Studia techniczne - proces rekrutacji i oczekiwania wobec kandydatów

Main Article Content

Elżbieta Drogosz-Zabłocka

Abstrakt

Rozmowa z dr. inż. Bohdanem Utryską, pełnomocnikiem rektora ds. rekrutacji i sekretarzem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Politechniki Warszawskiej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Studia techniczne - proces rekrutacji i oczekiwania wobec kandydatów. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 11-22. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4804
Dział
Rozmowy
Biogram autora

Elżbieta Drogosz-Zabłocka, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Drogosz-Zabłocka - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką szkolnictwa zawodowego na różnych poziomach kształcenia, a zwłaszcza relacjami między szkolnictwem zawodowym a rynkiem pracy.