Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii
PDF

Słowa kluczowe

Finlandia
wiedza
gospodarka oparta na wiedzy
społeczeństwo informacyjne
państwo opiekuńcze

Jak cytować

Parkitna, A. (2016). Wiedza jako świadomy wybór przyszłości - na przykładzie Finlandii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 85–93. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4810

Abstrakt

Niespełna dwadzieścia lat temu fińska gospodarka popadła w głęboką recesję, objawiającą się m.in. znacznym wzrostem bezrobocia i długu publicznego. Już dekadę później Finlandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu najbardziej rozwiniętych technologicznie krajów świata oraz drugie miejsce pod względem międzynarodowej konkurencyjności. Osiągnięcie tego ogromnego sukcesu było możliwe przede wszystkim dzięki świadomemu opracowaniu i wdrożeniu oryginalnej koncepcji gospodarki opartej na wiedzy, któremu towarzyszyło zaangażowanie i poparcie całego społeczeństwa. Fiński model społeczeństwa informacyjnego harmonijnie uzupełnia istniejący w tym kraju system państwa opiekuńczego, uwzględniając wartości humanistyczne i zasady zrównoważonego rozwoju. Wzrost gospodarczy, osiągany dzięki innowacyjnym technologiom, nie stanowi celu samego w sobie, lecz jest jedynie środkiem służącym do osiągnięcia dobrobytu, bezpieczeństwa i spójności społecznej. Obecnie, w związku z procesami globalizacji, przed fińskim modelem stoi wiele wyzwań, warto jednak się zapoznać z wyróżniającymi go cechami, gdyż jak dotąd przyniósł on wiele korzyści społecznych i gospodarczych - odnoszące sukcesy społeczeństwo informacyjne umożliwia finansowanie państwa opiekuńczego, a państwo opiekuńcze „generuje” świetnie wykształconych obywateli, zdolnych do kontynuowania sukcesów w dziedzinie gospodarki opartej na wiedzy.

PDF

Bibliografia

Castells M., Himanen R 2002 The Information Society and the Welfare State. The Finnish Model, Oxford University Press, New York.

Kamiński W.A. 2006 Globalne społeczeństwo informacyjne: nadzieje, szanse, zagrożenia. Wykład inauguracyjny, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość.

Tuomloja E. 2004 Skandynawski sekret, „Gazeta Wyborcza”, 26 listopada (dodatek „Gospodarka”).

Wierzbicki A.P. 1997 Rola techniki w cywilizacji informacyjnej, w: L.W. Zacher (red.): Problemy społeczeństwa informacyjnego. Elementy analizy, ewaluacji i prognozy, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.

Wierzbołowski J. 2003 Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Łączności, Warszawa.