Społeczeństwo wiedzy i demokracja
PDF

Słowa kluczowe

wiedza
społeczeństwo wiedzy
demokracja
uniwersytet
społeczeństwo postindustrialne

Jak cytować

Jastrzębski, J. (2016). Społeczeństwo wiedzy i demokracja. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 23–29. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4805

Abstrakt

W potocznym rozumieniu wiedza i demokracja to zjawiska i praktyki społeczne, które powinny się wzajemnie wspierać i warunkować. Społeczeństwa wiedzy nie da się jednak w pełni pogodzić z ustrojem demokratycznym. Wytwarza ono różne ideologie oraz inspiruje działania, które pozostają ze sobą w sprzeczności i nie zawsze dobrze służą demokracji. Nie ma w tym nic osobliwego, bo wiedza opiera się demokratyzacji, co najlepiej widać w szkolnictwie wyższym. Można jednak i trzeba likwidować bariery dostępu do wiedzy - i temu właśnie ma dziś służyć demokracja.

PDF

Bibliografia

Beck U. 1986 Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main, wyd. polskie: Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, przekład S. Cieśla, Warszawa 2004.

Bell D. 1973 The Corning of Post-lndustrial Society. A Venture in Social Forecasting, New York.

Castells M. 1996 The Information Age: Economy, Society and Culture, Oxford.

Castells M. 1997 The Rise of the Network Society, Oxford.

Castells M. 1998 End of Millennium, Oxford.

Castells M. 2000 Wszystko, co ma znaczenie, to wymiana impulsów w sieci, wywiad przeprowadzony przez Cliffa Barneya, „Magazyn Sztuki” 2000, nr 24.

Castells M. 2003 Galaktyka Internetu, przekład T. Hornowski, Poznań.

Delanty G. 2003 Ideologies of Knowledge Society and the Cultural Contradictions of Higher Education, „Policy Futures in Education” 2003, t. 1, nr 1, czasopismo internetowe (http://www.wwwords.co.uk/pfie).

Giddens A. 1994 Beyond Left and Right - The Future of Radical Politics, Cambridge.

GiddensA. 1998 The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge.

Giddens A. 2000 The Third Way and its Critics, Cambridge.

Giddens A. 2001 The Global Third Way Debate, Cambridge.

Gouldner A.W. 1979 The Future of Intellectuals and the Rise of New Class: A Frame of References, Theses, Conjectures, Arguments and an Historical Perspective on the Class Contest of the Modem Era, Oxford.

Edukacja... 1998 Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji Dwudziestego Pierwszego Wieku pod przewodnictwem Jacguesa Delorsa, przekład W. Rabczuk, Warszawa 1998.

Touraine A. 1969 La société postindustrielle, Paris.

Touraine A. 1973 Production de la société, Paris.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.