Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej
PDF

Słowa kluczowe

wyższe
Republika Czeska
uczelnie prywatne
dostępność przestrzenna szkolnictwa wyższego

Jak cytować

Bajerski, A. (2016). Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(30), 94–103. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4811

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju oraz funkcjonowania prywatnego szkolnictwa wyższego w Republice Czeskiej. Możliwość powoływania uczelni prywatnych została tam wprowadzona ustawą dopiero w 1998 r., co spowodowało późniejszy niż w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej rozwój prywatnego sektora szkolnictwa wyższego. Późne uregulowanie prawne kwestii prywatnego szkolnictwa wyższego oraz sprawnie działająca procedura akredytacyjna sprawiły, że czeskie prywatne szkolnictwo wyższe jest słabo rozwinięte. W uczelniach prywatnych kształci się jedynie 7% studentów, 90% z nich stanowią studenci studiów pierwszego stopnia. Autor skupia uwagę na roli, jaką pełnią w Czechach uczelnie prywatne z punktu widzenia dywersyfikacji szkolnictwa wyższego oraz jego dostępności przestrzennej.

PDF

Bibliografia

Informace... 2004 Informace o stavu soukromého vysokého školství v roce 2004, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha.

Novak J. 2003 Demograficky vývoj v CR a jeho souvislosti s vysokoškolským vzděláváním, Centrum pro studium vysokého školství, Praha.

Standardy... 2005 Standardy Akreditační komise pro posuzováni žádosti o akreditaci, rozšíření akreditace a prodlouženi doby platnosti akreditace studijních programu a jejich oboru, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Praha.

Svatoň O. 2005 Private Higher Education in the Czech Republic, „International Journal of Private Higher Education”, nr 2.

Šebková H., Svatoň O. 2003 State Accreditation in the Czech Republic, Higher Education Reform Network Seminar, Kraków, 4 lipca 2003.

Tucker A. 2000 Reproducing Incompetence: The Constitution of Czech Higher Education, „East European Constitutional Review”, nr 3/9.

Zákon... 1998 Zákon Ć 111/1998 SB. o Vysokých Školách (úplně zněni).