Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego

Main Article Content

Julita Jabłecka
Jacek Kochanowski

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J., & Kochanowski, J. (2016). Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 13-21. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4818
Dział
Dyskusje, polemiki, informacje
Biogramy autorów

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny zarządzania, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca przewodniczącego Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Sekcji Polityki Naukowej tego Komitetu. Autorka wielu publikacji poświęconych koordynacji, organizacji i ewaluacji w nauce, a także przemianom w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie. Członek Komitetu Sterującego Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Jacek Kochanowski, Uniwersytet Warszawski

Jacek Kochanowski - doktor socjologii, zajmuje się socjologią wiedzy i nauki, socjologią gender i queer, socjologią i filozofią kultury, socjologią i filozofią polityki; adiunkt w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca Gender Studies Uniwersytetu Warszawskiego i Gender Studies Uniwersytetu Jagiellońskiego, prorektor „Wschód - Zachód” Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lodzi. Zajmuje się problematyką wiedzy jako narzędzia budowania strategii antynormatywnego oporu przez grupy wykluczonych.