Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce
Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce