Pressto.

Nagłowek strony

Nr 1(31) (2008)

Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce

Spis treści

Rozmowy

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego - „Chcemy konkurować na światowych rynkach” PDF
Redakcja Redakcja 7-12

Dyskusje, polemiki, informacje

Uwagi Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego do założeń reformy nauki i szkolnictwa wyższego PDF
Julita Jabłecka, Jacek Kochanowski 13-21

Oryginalny artykuł naukowy

Międzynarodowe badania, debata i polityka edukacyjna PDF
Ireneusz Białecki 22-33
Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?) PDF
Ewa Okoń-Horodyńska 34-54
Rola uniwersytetu w regionalnym systemie innowacji PDF
Jan Boguski 55-64
Nauczyciele akademiccy wobec zmian systemowych i strukturalnych w szkolnictwie wyższym PDF
Maria Wójcicka 65-84
Komunikacyjny (polilogiczny) model zarządzania jakością w szkole wyższej PDF
Jacek Kochanowski 85-98
Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - doświadczenia hiszpańskie PDF
Aleksander Kobylarek 99-116
Problemy (nie)etyczne a budowanie przewagi konkurencyjnej wyższych szkół niepublicznych PDF
Tomasz Maliszewski 117-133
Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy PDF
Elżbieta Soszyńska 134-165
Statystyka nauki i techniki - nowe idee, projekty i wyzwania PDF
Grażyna Niedbalska 166-181


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo