Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - doświadczenia hiszpańskie

Main Article Content

Aleksander Kobylarek

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest szczegółowe omówienie hiszpańskiej koncepcji programowania doskonalenia kompetencji u nauczycieli akademickich oraz implikacji, jakie owa propozycja za sobą niesie. Omawiany program powstał w wyniku prac nad modelem rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Andaluzji, prowadzonych pod kierunkiem prof. Luisa Miguela Villar Angulo do 2002 r. Efektem prac nad tym programem był kurs dla nauczycieli akademickich, przeprowadzony w roku akademickim 2002/2003 (między 8 stycznia a 2 kwietnia 2003 r.), oraz książka zatytułowana Program podnoszenia jakości kształcenia uniwersyteckiego (Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria) wydana w 2004 r. przez wydawnictwo Pearson Educación. Książka ukazała się w kilku krajach jednocześnie, przede wszystkim hiszpańskojęzycznych (miejsca wydania: Madryt, Meksyk, Santafe de Bogota, Buenos Aires, Caracas, Lima, Montevideo, San Juan, San José, Santiago, Sao Paulo, White Plains) i dołączono do niej CD z najważniejszymi informacjami dotyczącymi konstrukcji samego programu oraz założeń teoretycznych, które legły u jego podstaw. Luis Miguel Villar Angulo jest profesorem mianowanym Uniwersytetu w Sewilli i zajmuje się dydaktyką oraz organizacją szkolnictwa. Koordynował pracę zespołu naukowców złożonego z 24 wykładowców uniwersyteckich, specjalizujących się w kształceniu nauczycieli, reprezentujących osiem uczelni hiszpańskich i cztery dziedziny nauki: dydaktykę i organizację szkolnictwa, metodologię badań edukacyjnych, psychologię społeczną oraz socjologię.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kobylarek, A. (2016). Program doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich - doświadczenia hiszpańskie. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 99-116. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4824
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Aleksander Kobylarek, Uniwersytet Wrocławski

Aleksander Kobylarek - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Andragogiki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. Zainteresowania naukowe: idea uniwersytetu, procesy kształcenia w szkole wyższej, wykorzystanie nowych technologii w edukacji dorosłych, optymalizacja transferu wiedzy między pokoleniami.

Referencje

 1. Aebli H. 1998 Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje autónomo, Madrid.
 2. Alegre de la Rosa O.M. 2004 Atienda la diversidad del alumno universitario, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid, s. 97-121.
 3. Alegre de la Rosa O.M., Villar Angulo L.M. 2004 Recupere las exposiciones magistrales a grandes grupos, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid, s. 415-436,
 4. Ashcroft K. 1995 The Lecturer’s Guide to Quality and Standards in Colleges and Universities, London.
 5. Barnett R. 2001 Los limites de la capacidad. El conocimiento, la educación superior y la sociedad, Barcelona.
 6. Escudero T. 1992 Modelos de Evaluación de la docencia universitaria, „Revista de Enseñanza Universitaria”, nr 4, s. 63-73.
 7. Fullan M. 2002 Los nuevos significados del cambio en la educación, Barcelona.
 8. Gallego M.R. 2004 Represente el papel de tutor, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid, s. 61-78.
 9. Garcla-Valcarcel Muñoz-Repiso A. 2004 Navegue con rumbo por internet, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid.
 10. Herrera J.S., Alegre de la Rosa M.O. 2004 Prevea un tiempo curricular libre, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid, s. 299-319.
 11. Imel S. 1992 Reflective Practice in Adult Education, „ERIC Digest”, nr 122, s. 346-319.
 12. Jackson R 2002 La practica del la enseñanza, Buenos Aires.
 13. Jeliazkova M., Westerheijden D.F. 2002 Systematic Adaptation to a Changing Environment: Towards a Next Generation of Quality Assurance Models, „Higher Education”, nr 36, s. 433-48.
 14. Kirk J.L., Miller M. 1986 Reliability and Validity in Qualitative Research, Beverly Hills.
 15. Konarzewski K. 2000 Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa.
 16. Kruszewski K. (red.) 1998 Sztuka nauczania, Warszawa.
 17. Little J. 1991 The Persistence of Privacy: Autonomy and initiative in Teacher’s Professional Relations, Jeachers College Record”, nr 4, s. 509-536.
 18. Maor D., Fraser B.J. 1996 Use of Classroom Environment Perceptions in Evaluating Inquiry-based Computer Assisted Learning, „International Journal of Science Education”, nr 4, s. 401-421.
 19. McAlpine L., Weston C. 2008 Reflection: Issues Related to improving Professors’ Teaching and Students’ Learning, „Instructional Science”, nr 28, s. 363-385.
 20. Moore M., Kearsley G. 1996 Distance Education: A System Views, California.
 21. Murray H.A. 1938 Exploration in Personality, New York.
 22. Pascual Sevillano M.A. 2004 Reserve tiempo para un aprendizaje cooperativo entre estudiantes, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid, s. 231-244.
 23. Perez Perez R. 2004 Mida ias tareas de aprendizaje, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para ia Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid.
 24. Pilar Romero Godoy M. del 2004 Evalué formativa y sumativamente, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid.
 25. Rivilla A.M. 2004 Articule metas y valores, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid, s. 197-212.
 26. Romero Tena R. 2004 Use medios y recursos, w: Programa para ia Mejora de ta Docencia Universitaria, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid.
 27. Roth R. 1989 Preparing the Reflective Practitioner: Transforming the Apprentice through the Dialectic, „Journal of Teacher Education”, nr 2, s. 21-35.
 28. Sevillano-Garcia M.L. 2004 Ofrezca un glosario de actividades de estudio independiente, w: L.M. Villar Angulo (red.): Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria, Pearson Educación, Madrid. s. 361-376.
 29. Stunkel K. 1999 Use Lecturing for Intellectual Liberation, „The Education Digest”, t. 64, nr 5.
 30. Tejedor F.J. 2001 La complejidad universitaria del rendimiento y la satisfacción, w: L.M. Villar Angulo (red.): La universidad. Evaluación educativa e innovación curricular, ICE/ Vicerrectorado de Calidad y Nuevas Tecnologas de la Universidad de Sevilla, Sevilla.
 31. Villar Angulo L.M. 2000 Innovaciones en la Docencia de la Universidad de Sevilla (Curso 1999-2000): una perspectiva interfacultativa, „Revista de Enseñanza Universitaria”, 2000 (wydanie specjalne) s. 313-341.
 32. Villar Angulo L.M. (red.) 2004 Programa para la Mejora de la Docencia Universitaria: Pearson Educación, Madrid.
 33. Walker S. 2002 Measuring the Distance Education Psychosocial (http://kolea.kcc.hawaii.edu/tcc/tcon02/presentations/walker.html).
 34. Zabalza M.A. 2001 La enseñanza universitaria: Madrid.
 35. Zabalza M.A. 2003 Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad i desarollo profesional, Madrid.