Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?)

Main Article Content

Ewa Okoń-Horodyńska

Abstrakt

Kształcenie umożliwiające zdobycie umiejętności funkcjonowania w układach europejskim i globalnym, w polskim przypadku musi być rozpatrywane zarówno na tle tendencji w kształceniu (zasygnalizowanych w raportach Komisji Europejskiej oraz OECD), jak i wyzwań globalnych. Na podstawie studiów doświadczeń europejskich i światowych można stwierdzić, iż priorytetem w kształceniu staje się umiejętność kreowania innowacji jako podstawowego czynnika określającego poziom konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarki i społeczeństwa. Dlatego też autorka koncentruje uwagę na próbie odpowiedzi na pytanie, czy polski system edukacji jest do tego zadania przygotowany oraz na poszukiwaniu wyznaczników zmian sposobów kształcenia, a także sformułowaniu propozycji programowych kształcenia na potrzeby rozwoju innowacji technologicznych. Przedmiotem artykułu jest zatem swoista wewnętrzna dyskusja mająca na celu wykazanie nieadekwatności obecnego systemu edukacji do potrzeb kreowania, zarządzania i spożytkowania innowacji, będących dla wielu kluczem do osiągnięcia sukcesu w planie międzynarodowym. Pytanie, czy wszystkie kraje powinny opierać rozwój na innowacyjności, czy w tej dziedzinie tylko wybrani skazani są na sukces?

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Okoń-Horodyńska, E. (2016). Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?). Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 34-54. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4820
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Ewa Okoń-Horodyńska, Uniwersytet Jagielloński

Ewa Okoń-Horodyńska - profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie teorii innowacji i budowania infrastruktury instytucjonalnej dla rozwoju innowacji technologicznych w gospodarce. Jest kierownikiem Katedry Ekonomii w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Naukowej Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, a także wielu krajowych i zagranicznych organizacji naukowych. Opublikowała ok. 100 pozycji (książki, artykuły, referaty, ekspertyzy, raporty z badań), m.in. Narodowy system innowacji w Polsce (1998), Jak budować regionalne systemy innowacji (2002), Innovation in Transition (współautorka, 2002).

Referencje

 1. Annual Innovation... 2006 Annual Innovation Policy Trends and Appraisal Report Ireland 2006, European Commission, Brussels.
 2. Chesbrough H.W., Teece D.T. 1997 Quelle organisation choisir pour mieux innover?, „L’Essentiel du Management”, czerwiec 1997.
 3. E-learning... 2005 E-learning in Tertiary Education - Where do We Stand?, OECD, Paris.
 4. Education at a Glance... 2007 Education at a Glance 2006. OECD Indicators, OECD, Paris.
 5. Education at a Glance... 2008 Education at a Glance 2007. OECD Indicators, OECD, Paris.
 6. Education Policy... 2006 Education Policy Analysis: Focus on Higher Education 2005-2006, OECD, Paris.
 7. Educazione... 2008 Educazione & Scuol, 24 lutego 2008.
 8. Europe’s Agenda 2000... 1999 Europe’s Agenda 2000 Strengthening and Widening the European Union, European Commission, Brussels.
 9. Fayol H. 1901 Discours prononces par M. Henri Fayol... a la Séance Solonelle de Clôture, „Bulletin de la Société de l’Industrie Minerale”, vol. 15.
 10. [The] Finnish National Innovation... 2005 The Finnish National Innovation System, European Regions Research and Innovation NetWork (ERRIN), Helsinki University Press, Helsinki.
 11. Galwas B.A. 1995 Uwagi o wysiłku edukacyjnym społeczeństwa i konieczność kształcenia ustawicznego, w: Świat przyszłości a Polska, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa.
 12. Giddens A. 2000 Runway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, Routledge, New York.
 13. Giving Knowledge... 2007 Giving Knowledge for Free. The Emergence of Open Educational Resources, OECD, Centre for Educational Research and Innovation (CERI), Paris.
 14. Global Education... 1991 Global Education: From Thought to Action, Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), Yearbook 1991.
 15. Gorzelak G. 2008 Mity i fakty rozwoju regionalnego w Polsce, wystąpienie na konferencji „Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 17-18 stycznia 2008.
 16. Johnstone S. 2005 Open Educational Resources and Open Content, Background Note, International Institute for Educational Planning, Internet Discussion Forum on Open Educational Resources, Open Content for Higher Education.
 17. Kennedy P. 1994 U progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości), Puls Publications Ltd., London.
 18. Krajewska A. 2004 Jakość kształcenia uniwersyteckiego - ujęcie pedagogiczne, Trans Humana, Białystok.
 19. Lubińska T. 2007 Stan prac nad Programem Wysokich Technologii, wystąpienie podczas III Konferencji Naukowej „Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery”, Kraków 11 stycznia 2007.
 20. [The] Maastricht Global... 2002 The Maastricht Global Education Declaration, Maastricht, 15-17 listopada 2002.
 21. McRae M. 1996 Świat w roku 2020. Potęga, kultura i dobrobyt - wizja przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 22. Making the Grade... 2006 Making the Grade: Online Education in the United States, 2006, Sloan Consortium (www.sloan-c.org/publications/survey/index.asp).
 23. Naisbitt J. 1997 Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Wydawnictwo „Zysk i S-ka”, Poznań.
 24. Okoń-Horodyńska E. 1998 Narodowy System Innowacji w Polsce, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 25. Okoń-Horodyńska E. 2004 Nauka dla gospodarki, wystąpienie na II Konferencji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Uniwersytet dla przemysłu”, Kraków, 29 marca 2004.
 26. Okoń-Horodyńska E. (red.) 2007 Człowiek i społeczeństwo w obliczu globalizacji, „Studia Ekonomiczne Instytutu Ekonomii i Zarządzania”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 27. Piński A., Zieliński M. 2008 Beton na uniwersytecie, „Wprost”, nr 8.
 28. Półturzycki J. 2001 Kształcenie otwarte - założenia i doświadczenia, „Edukacja Otwarta”, nr 1/2 (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock).
 29. Report from... 2006 Report from the 29th Southeast Asian Ministers of Education Organization High Officials Meeting, International Council for Open and Distance Education (ICDE) 22-24 November, Bangkok, Thailand.
 30. UNESCO/IIEP 2002 www.unesco.org/iiep/virtualuniversity/forums.php