Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy

Main Article Content

Elżbieta Soszyńska

Abstrakt

Autorka dokonuje identyfikacji terminu „gospodarka oparta na wiedzy”. Na podstawie przyjętej definicji podejmuje próbę przeprowadzenia ekonometrycznego dowodu na to, że niektóre kraje realnie zmierzają do gospodarki opartej na wiedzy, a także wskazuje, jakie czynniki wykorzystują w tym procesie. Kraje te spełniają niezbędne warunki w zakresie stabilizacji makroekonomicznej, a przede wszystkim zapewniają odpowiednią jakość instytucji publicznych (w sferze gospodarki i polityki). Do czynników umożliwiających rozpoczęcie budowy gospodarki opartej na wiedzy należą wysoki poziom kapitału ludzkiego - jeśli wcześniej zostały stworzone warunki do jego produktywnego wykorzystania - oraz wysoki poziom systemu informatycznego.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Soszyńska, E. (2016). Wzrost gospodarczy a gospodarka oparta na wiedzy. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 134-165. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4826
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Elżbieta Soszyńska, Uniwersytet Warszawski

Elżbieta Soszyńska - doktor nauk ekonomicznych, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego. Jako wieloletni wykładowca ekonometrii, a także statystyki, specjalizuje się w zastosowaniu metod ilościowych - z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych - w procesach badawczo-dydaktycznych nauk społecznych, a zwłaszcza w ekonomii. Będąc ekonomistą z wykształcenia formalnego, swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki makroekonomicznej, procesów wzrostu gospodarczego, konwergencji oraz roli kapitału ludzkiego, wiedzy, technologii, instytucji, a także innych czynników wpływających na dynamikę rozwoju gospodarczego.

Referencje

 1. Acemoglu D., Johnson S., Robinson J.A. 2001 The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical lnvestigation, „American Economic Review”, nr 91, s. 1369-1401.
 2. Acemoglu D., Johnson S. 2003 Unbundling Institutions, NBER Working Paper nr 9934.
 3. Alesina A., Spolaore E, Wacziarg R. 2003 Trade, Growth and the Size of Countries, Harvard Institute for Economic Research, Discussion Paper nr 1995.
 4. Anders G.C., Alzelmad El M., Driouchi A. 2006 An Econometric Analysis of the Rote of Knowledge in Economic Performance, „Journal of Technology Transfer”, nr 31, s. 241-255.
 5. Aubert J.E., Reiffers J.L. 2002 Knowledge Economies in the Middle East and North Africa, WBI Learning Resources Series, The World Bank Washington, D.C.
 6. Barro R.J. 1997 Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Barro R.J., Lee J.W. 1993 International Comparison of Educational Attainment, „Journal of Monetary Economies”, nr 32, s. 363-394.
 8. Barro R.J., Lee J.W. 2000 International Data on Educational Attainments Updates and Implications, NBER Working Paper, nr 7911.
 9. Bartkowiak R. 2005 Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju, seria „Monografie i Opracowania”, nr 534, Szkota Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Ben-David D. 2000 Trade, Growth and Disparity among Nations, Income Disparity and Poverty, „World Trade Organization Special Study”, nr 5, s. 1142.
 11. Benhabib J., Spiegel M. 1994 The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Crass-country Data, „Journal of Monetary Economies”, nr 34, s. 143-173.
 12. Boyer R.2004 New Growth Regimes, but still Institutional Diversity, „Socio-Economic Review”, nr 2, s. 1-32.
 13. Brzozowski M., Gierałtowski R, Milczarek D., Siwińska-Gorzelak J. 2006 instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 14. Capolupo R. 2005 The New Growth Theories and Their Empirics, „Discussion Paper in Economies”, nr 4, University of Glasgow.
 15. Chang Ha-Joon 2006 Understanding the Relationship between Institutions and Economic Development. Some Key Theoretical Issues, „Discussion Paper” nr 5, United Nations University UNU-Wider.
 16. Chen C., Dahlman C.J., Derek H. 2005 The Knowledge Economy, the KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington.
 17. Cleaver K. 2003 Wstępna strategia tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w krajach przystępujących do Unii Europejskiej, w: Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Biuro Banku Światowego w Polsce, Komitet Badań Naukowych, Oficyna Wydawnicza Rewasz, Warszawa.
 18. Dahlman C. 2002 The Knowledge Economy: Concepts, Trends, Benchmarking, Conference on Rasing Knowledge for Development in EU Accession Countries, World Bank Institute, 19-22 lutego.
 19. Dollar D., Kraay A. 2003 Institutions, Tracie and Growth, „Journal of Monetary Economics”, nr 50, s. 133-162.
 20. Dubey A., Nehru V., Swanson E. 1995 New Database on Human Capital Stock in Developing and Industrial Countries, „Journal of Development Economics”, nr 46, s. 378-401.
 21. Easterly W. 2001 The Elusive Quest for Growth: Economists Adventures and Misadventures in the Tropics, The MIT Press, Cambridge.
 22. Easterly W. 2003 National Policies and Economic Growth: A Reappraisal, Centre for Global Development Working Paper, nr 27.
 23. Fischer S. 1991 Macroeconomics Development and Growth, „NBER Macroeconomics Annual”, s. 329-364.
 24. Fischer S. 1993 The Role of Macroeconomic Factors in Growth, „Journal of Monetary Economics”, nr 32, s. 485-512.
 25. Giavazzi F., Tabellini G. 2004 Economic and Political Liberalizations, IGIER Working Paper.
 26. Gingerich D.W., Hall RA. 2001 Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy: An Empirical Analysis, Paper Prepared for Presentation to the Annual Meeting of the American Political Science Association, August 30, San Francisco.
 27. Godin B. 2003 The Knowledge-based Economy: Conceptual Framework or Buzzword?, Montreal, Quebec, Project on the History and Sociology of S&T Statistics, Working Paper nr 24.
 28. Grossman G.M., Helpman E. 1991 Innovation and Growth in a Global Economy, The MIT Press, Cambridge.
 29. Hall R.E., Jones C.I. 1999 Why do Some Countries Produce so Much More Output per Worker than Others?, „The Quarterly Journal of Economics”, luty, s. 83-116.
 30. Hanushek E, Kimko D. 2000 Schooling, Labour Force Quality and the Growth of Nations, „American Economic Review”, nr 90, s. 1184-1208.
 31. Islam N. 1995 Growth Empirics: A Panel Data Approach, „Quarterly Journal of Economics”, nr 110, s. 1127-1170.
 32. Knack S., Keefer R 1995 Institutions and Economic Performance: Cross-Country Tests Using Alternative Measures, „Economics and Politics”, nr 7, s. 207-227.
 33. Kleer J. 2003 Czy Polska ma szansę na gospodarkę opartą na wiedzy?, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 22.
 34. Kaufmann D, Kraay A., Mastruzzi M. 2006a Governance Matters V: Aggregate and individual Governance Indicators for 1996-2005, The World Bank, Washington.
 35. Kaufmann D, Kraay A., Mastruzzi M. 2006b Governance Matters V: Appendices, The World Bank, Washington.
 36. Lucas R.E.1988 On the Mechanics of Economic Development, „Journal of Monetary Economics”, nr 22 s. 3-42.
 37. Mankiw G.N., Romer D., Weil D.N. 1992 A Contribution to the Empirics of Economic Growth, „Ouarterly Journal of Economics” vol. 107, nr 2, s. 407-437.
 38. Nakamura L. 1999 Intangibles: What Puts the New in the New Economy?, „Business Review”, Federal Reserve Bank of Philadelphia, lipiec - sierpień, s. 3-16.
 39. Nakamura L .2000 Economics and the New Economy: The invisible Hand Meets Creative Distruction, „Federal Reserve Bank of Philadelphia Business Review”, lipiec - sierpień.
 40. Rodrik D. 2003 Growth Strategies, Harvard University, Cambridge.
 41. Rodrik D., Subramanian A., Trebbi F. 2004 Institutions Rule: The Primacy of Institutions over Geography and Integration in Economic Development, „Journal of Economic Growth” nr 9, s. 131-165.
 42. Rogers M.L. 2008 Directly Unproductive Schooling: How Country Characteristics Affect the Impact of Schooling on Growth, „European Economic Review”, nr 52, s. 356-385.
 43. Romer R 1990 Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, nr 98, s. 71-102.
 44. Sachs J., Werner A. 1995 Economic Reform and the Process of Global Integration, „Brookings Papers on Economic Activity”, nr 1, s. 1-95.
 45. Siwiński W. 2005 Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, „Ekonomista”, nr 6.
 46. Soszyńska E. 2008 Wybrane problemy ekonometrycznego modelowania relacji wzrost gospodarczy - wiedza, „Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych”, Analiza rynków finansowych. Modele ekonometryczne, Warszawa, Wydawnictwo SGGW, Nr IX, s. 221-230.
 47. Stiglitz J.E. 1998 Towards a New Paradigm for Development: Strategies, Policies, and Processes, Prebisch Lecture at UNCTAD, Geneva, 19 października.
 48. Stiglitz J.E. 2002 Information and the Change in the Paradigm in Economics, „The American Economic Review”, vol. 92, nr 3, s. 460-501.
 49. Stiglitz J.E. 2004 Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 50. Tabellini G. 2005 The Role of the State in Economic Development, „Kyklos”, vol. 58, nr 2, s. 283-303.
 51. Wacziarg R, Welch K.H. 2003 Trade, Liberalization and Growth: New Evidence, NBER Working Paper, nr 10152.
 52. Weil D.N. 2001 Accounting for the Effect of Heath on Economic Growth, Brown University Paper, Providence.
 53. Wojtyna A. 2001 Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę, w: Czy ekonomia nadąża za wyjaśnieniem rzeczywistości?, VII Kongres Ekonomistów Polskich styczeń 2001, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 54. Wolf E.N. 2000 Human Capital investment and Economic Growth: Exploring the Cross-Country Evidence, „Structural Change and Economic Dynamic”, nr 11, s. 433-472.
 55. Zienkowski L. (red.) 2003 Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.