Rola uniwersytetu w regionalnym systemie innowacji

Main Article Content

Jan Boguski

Abstrakt

Wśród współczesnych koncepcji rozwoju regionalnego coraz większego znaczenia nabiera system innowacji. Autor ukazuje tradycyjne i współczesne funkcje uniwersytetu w kreowaniu, dyfuzji i absorpcji innowacji w tym systemie. Stanowiąc część narodowego systemu innowacji, regionalny system innowacji wywiera wpływ na tworzenie środowiska innowacyjnego w regionie oraz sprzyja budowie gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego artykuł zawiera propozycję nowego spojrzenia na uniwersytet.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Boguski, J. (2016). Rola uniwersytetu w regionalnym systemie innowacji. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (1(31), 55-64. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4821
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Boguski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jan Boguski - doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Pracuje w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na regionalnych systemach i strategiach innowacyjnych. Jest autorem artykułów m.in. z dziedziny problematyki żywnościowej, publikowanych od 2005 r. w „Postępach Techniki Przetwórstwa Spożywczego” oraz skryptu dla studentów Ośrodki innowacji w świecie (pod redakcją naukową Lidii Białoń, 2007).

Referencje

 1. Adlershof 2007 Witamy w najnowocześniejszym parku technologicznym w Europie! (www.adlershof.de).
 2. Boguski J. 2007 Ośrodki innowacji w świecie, red. Lidia Białoń, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa.
 3. Bojar E. 2006 Uwarunkowania sukcesu Doliny Ekologicznej Żywności jako klastra gospodarczego (http://dolinaeko.wspa.lublin.pl).
 4. Ewans Ch. 2005 Zarządzanie wiedzą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Fritsch M. 2000 Ansatzpunkte und Möglichkeiten zur Verbesserung regionaler lnnovatios-Bedingungen. Ein Überblick über den Stand der Forschung, w: H. Hirsch-Kreinsen, A. Sculte (red.): Standortbindung- Unternehmen zwischen Globalisierung und Regionalisierung, Edition Sigma, Berlin.
 6. Galar R. 1998 Europe as a Continent of Regional Systems of Innovation Regarded from the Evolutionary Viewpoint, w: A. Kukliński, K. Pawłowska (red.): Innowacja - edukacja - rozwój regionalny, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz.
 7. Grudzewski W., Hejduk I. 2004 Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 8. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. 2000 Siedem kultur kapitalizmu: USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 9. Jałowiecki B. 1998 Rola uniwersytetów w rozwoju regionalnym, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, t. XXXIV, z. 4.
 10. Kozłowski J. 2002 Amerykański cud naukowo-technologiczny, „Forum Akademickie”, nr 9-10.
 11. Kukliński A. 1996 Regionalne systemy innowacji w Polsce, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restrukturyzacji Polski, Fundacja im Friedricha Eberta, Łódź.
 12. Loose M. 2004 Parki naukowe na świecie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 1.
 13. Markowski T. 1999 Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Mothe J. de la, Paquet G. 1998 Local and Regional System of Innovation, Kluwer Academic Publisher, Boston.
 15. Okoń-Horodyńska E. 2000 Jak budować regionalne systemy innowacji, „Polska Regionów”, nr 15.
 16. Parki naukowe... 1985 Parki naukowe w Wielkiej Brytanii, „Problemy Nauki i Techniki a Rozwój Gospodarczy”, nr 7.
 17. Rdzanek G., Stadtmüller E. (red.) 2004 Człowiek, region, państwo w procesach globalizacji, regionalizacji oraz integracji, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.
 18. Rogers Everett M. 2003 Diffusion of Innovations, The Free Press, New York - London - Toronto - Sydney.
 19. Senge R 2003 Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Tajnai C.C. 1985 Fred Terman, the Father of Silicon Valley, Stanford California (http://forum.stanford.edu/cardyn/terman).
 21. The Research Triangle Park 2006 http://www.rtp.org
 22. Third European Report... 2003 Third European Report on Science and Technology Indicators, Towards a knowledge-based economy. European Commission.
 23. Tsukuba Science City 2007 www.tsukuba.ac.jpengaboutcity.html