Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

foresight branżowy
foresight w Polsce

Jak cytować

Glińska, U., Kononiuk, A., & Nazarko, Łukasz. (2016). Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 60–73. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4832

Abstrakt

Foresight, jako narzędzie antycypowania przyszłości, ma w Polsce krótką historię. Działania sprzyjające promowaniu idei foresightu zostały zainicjowane w latach 2003-2005 przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w formie Pilotażowego Programu Foresight w polu badawczym „Zdrowie i Życie”. W 2006 r. rozpoczęto realizację Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”; prowadzi się także osiem projektów regionalnych oraz dziesięć projektów branżowych. Celem artykułu jest szczegółowa prezentacja projektów branżowych typu foresight realizowanych w Polsce, pod kątem tematyki, celów, oczekiwanych rezultatów, interesariuszy, rozmieszczenia geograficznego, ram i horyzontu czasowego, a także zastosowanych metod, budżetu i źródeł finansowania. Autorzy zwracają również uwagę na specyfikę polskich projektów foresightu branżowego na tle innych państw Europy, przyjmując za kryteria wyróżniające: liczbę projektów, metodykę oraz obszary badawcze będące przedmiotem analiz.

PDF

Bibliografia

Bondaruk J. (red.) 2007 Analiza tematyki projektów typu foresight prowadzonych w Polsce i ocena spójności ich planowanych wyników z zamierzeniami Projektu Foresight Polska 2020, Gtówny Instytut Górnictwa, Katowice.

Foresight... 2004a Foresight Methodologies, Training Module 1, United Nations Industrial Development Organization, Wien.

Foresight... 2004b Foresight Methodologies, Training Module 2, United Nations Industrial Development Organization, Wien.

Jakuszewicz I., Kononiuk A., Magruk A., Nazarko J. 2006 Inicjatywy foresight w Polsce i na świecie, w: L. Kiettyka (red.): Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Koradecka D. 2008 Quo vadis Foresight Poland 2020.2008, Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”, Warszawa (http://83.18.20.110/export/sites/foresight/pl/news/files/Quo_vadis_Foresight_Polska_2020.pdf).

Popper R., Keenan M., Miles I., Butter M., Sainz de la Fuenta G. 2007 Global Foresight Outlook 2007, European Foresight Monitoring Network.

Revised... 2007 Revised Field of Science and Technology (FOS) Classification in the Frascati Manual, OECD, Paris.

Tsoukas H., Shepherd J. 2004 Managing the Future, Foresight in the Knowledge Economy, Blackwell Publishing, Bodmin.