Pressto.

Nagłowek strony

Nr 2(32) (2008)

Foresight w polityce naukowej

Spis treści

Od redakcji

Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia? PDF
Julita Jabłecka 5-9

Oryginalny artykuł naukowy

Foresight jako narzędzie polityki naukowej PDF
Jan Kozłowski 12-27
Przegląd metod i technik badawczych stosowanych w programach foresight PDF
Anna Kononiuk, Andrzej Magruk 28-40
Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight PDF
Ewa Agata Jańczuk, Joanna Urban 41-59
Przegląd projektów foresightu branżowego w Polsce PDF
Urszula Glińska, Anna Kononiuk, Łukasz Nazarko 60-73
Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym PDF
Anna Kononiuk, Andrzej Magruk 74-83
Adaptacja algorytmu prowadzenia procesu foresightu technologicznego w jednostkach badawczo-rozwojowych PDF
Beata Poteralska, Anna Sacio-Szymańska 84-95
Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego PDF
Krzysztof Borodako 96-109
Foresight w kontekście kultury technicznej PDF
Piotr Wiench 110-117


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo