Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego

Main Article Content

Krzysztof Borodako

Abstrakt

Badania projektów foresightu regionalnego w Polsce oraz Europie wskazują na koncentrowanie się większości projektów na tematyce rozwoju priorytetowych technologii, pomijając lub traktując bardzo powierzchownie sektor usług. Po wprowadzeniu teoretycznym do problematyki foresightu regionalnego, autor przeprowadza analizę przypadku projektu foresightu regionalnego dotyczącego - kluczowego dla gospodarki regionu - sektora usług, jakim jest turystyka. Przedstawia genezę projektu, jego cele, przebieg, zastosowane metody oraz wyniki osiągnięte w regionie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Borodako, K. (2016). Foresight regionalny w sektorze turystyki - doświadczenia regionu kanadyjskiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 96-109. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4835
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Krzysztof Borodako, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Krzysztof Borodako - doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Cztonek Grupy Roboczej FORRIS w inicjatywie Komisji Europejskiej „Blueprints for Foresight Actions in the Regions”; ekspert w dwóch europejskich projektach foresightu: „FISTERA - Thematic Network on Foresight on Information Society Technologies in the European Research Area” oraz „EPIS - European Perspectives on Information Society”. Przewodniczący Grupy Wsparcia przy Komitecie Sterującym Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Referencje

 1. Barker D., Smith D.J.H. 1995 Technology Foresight Using Roadmaps, „Long Range Planning”, t. 26, nr 2.
 2. Borodako K. 2007 Zastosowanie foresightu w antycypowaniu zrównoważonego rozwoju wybranych regionów europejskich, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 3. Borodako K. 2008 Foresight regionalny. W dążeniu do rozwoju zrównoważonego, maszynopis, Kraków 2008.
 4. Coates J.F. 1985 Foresight in Federal Government Policy Making, „Futures Research Quarterly”, nr 1.
 5. Foresight.... 2007 Foresight: Shaping a Sustainable Vision for Tourism in BC. A Program of the Council of Tourism Associations, Victoria, czerwiec 2007 (htpp://www.cotabc.com), dostęp 20 stycznia 2008.
 6. Loveridge D., Street R 2003 Inclusive Foresight, PREST Discussion Paper Series, Paper 03-13, PREST, University of Manchester, Manchester (http://les.man.ac.uk/PREST), dostęp 12 maja 2007.
 7. Martin B. 1993 Research Foresight and the Exploitation of the Science Base, Cabinet Office, Office of Public Service and Science, Office of Science and Technology, Her Majesty’s Stationery Office, London, za: D. Elliott: Technology Foresight: An Interim Review of the UK Exercise, „Technology Analysis & Strategic Management" 1996, t. 8, nr 2.
 8. [A] Practical... 2001 A Practical Guide to Regional Foresight, FOREN, Foresight for Regional Development NetWork, European Communities, Brussels.
 9. Report... 2004 Report of the Working Group AGRIBLUE - Sustainable Territorial Development of the Rural Areas of Europe, Dissemination Conference Blueprints for Foresight Actions in the Regions, Brussels.
 10. Saritas O., Oner M.A. 2003 Systemic Analysis of UK Foresight Results Joint Application of Integrated Management Model and Roadmapping, „Technological Forecasting & Social Change”, t. 71, nr 1.
 11. Slaughter R.A. 1995 The Foresight Principle: Cultural Recovery in the 21 st Century, Adamantine, London.
 12. Statistics Canada - Population: http://www.statcan.ca, dostęp 11 stycznia 2008.
 13. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/British_Columbia, dostęp 12 stycznia 2008.