Foresight jako narzędzie polityki naukowej

Main Article Content

Jan Kozłowski

Abstrakt

Artykuł zawiera próbę odpowiedzi na następujące pytania: (1) Jakie funkcje pełni foresight w polityce rządowej; (2) Co zrobić, aby byt skuteczniejszy w Polsce jako narzędzie polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej. W pierwszej części artykułu autor definiuje definiuje foresight jako „instrument polityki i zarządzania mający na celu wskazanie oraz ocenę przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym, a także przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających” oraz omawia jego cechy i odmiany. W części drugiej odpowiada na pytanie, w jaki sposób foresight narodowy jest stosowany na świecie jako narzędzie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej. Wyróżnia trzy płaszczyzny wkładu foresightu do polityki: wkład do wizji politycznych (politics); wkład do formułowania polityk (policy) oraz wkład do realizacji polityk. Na zakończenie przedstawia propozycje udoskonalenia foresightu jako narzędzia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej w Polsce.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kozłowski, J. (2016). Foresight jako narzędzie polityki naukowej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 12-27. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4829
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Jan Kozłowski, Uniwersytet Warszawski

Jan Kozłowski - doktor nauk humanistycznych, specjalista z zakresu historii nauki i polityki naukowej, autor wielu publikacji poświęconych polityce naukowej, polityce informacyjnej, naukometrii i historii nauki. Pracuje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.

Referencje

 1. Analiza... 2007 Analiza tematyki projektów typu foresight prowadzonych w Polsce i ocena spójności ich planowanych wyników z zamierzeniami Projektu Foresight Polska 2020, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
 2. Blind K, Cuhls K., Grupp H. 1999 Current Foresight Activities in Central Europe, „Technological Forecasting and Social Change”, nr 60.
 3. Georghiou L. (b.r.w.) Third Generation Foresight - Integrating the Socio-economic Dimension, http://www.nistep.go.jp/achiev/ftx/eng/mat077e/html/mat077oe.html
 4. Grupp H., Linstone H.A. 1999 National Technology Foresight Activities around the Globe. Resurrection and New Paradigms, „Technological Forecasting and Social Change”, nr 60.
 5. Innovation... 2002 Innovation Tomorrow. innovation - An Integra! Part of the Broader Structural Agenda, European Commission, Brussel.
 6. Kazancigil A. 1998 Governance and Science: Market-likeMmodes of Managing Society and Producing Knowledge, „International Social Science Journal”, marzec.
 7. Kołodko G. 2004 Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy (http://kolodko.tiger.edu.pl/kolodko/referaty/pl/Konferencja.25.03.2004.pdf).
 8. Lau E. 2000 Government of the Future, OECD, Paris.
 9. Linking... 1997 Linking Evaluation with Budget, PUMA/SBO(97)7
 10. Managing... 1996 Managing across Levels of Government Analysis, OECD PUMA/RD(96)7
 11. Osborne D., Gaebler T. 2005 Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 12. Pollit Ch. 1998 Integrating Financial and Performance Management, OECD PUMA/RD(98)6
 13. Pollitt Ch., Bouckaert G. 2000 Public Management Reform: A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford (UK) - New York.
 14. Popper R., Korte W.B. 2004 Xtreme Euforia: Combining Foresight Methods, EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting & Assessment Methods, Seville, 13-14 maja.
 15. [A] Practical... 2001 A Practical Guide to Regional Foresight, red. J.R Gavigan, M. Keenan, F. Farhl, D. Lecoq, M. Capriati, T. Di Bartolomeo, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Brussel.
 16. Raimond R 1996 Two Styles of Foresight: Are We Predicting the Future or inventing It, „Long Range Planning”, nr 2.
 17. Sprawozdanie... 2007 Sprawozdanie ze spotkania realizatorów Narodowego Programu Foresight „Polska 2020" oraz branżowych i regionalnych projektów Foresight, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 13 listopada 2007.
 18. Sundbo J., Fuglsang L. (red.) 2002 Innovation as Strategic Reflexivity, Routledge, London.
 19. Thomas W.l. 1923 Undjusted Girl, Little, Brown, and Co., Boston.
 20. Treib O., Bahr H., Faulkner G. 2005 Modes of Governance: A. Notes towards Conceptual Clarification (http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-N-05-02.pdf).
 21. Tubkę A., Ducatel K., Gavigan J.P (red.) 2001 Strategic Policy Intelligence: Current Trends, the State of Play and Perspectives, European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies, Brussel.
 22. Zhouying Jin 2003 The Fourth Generation of Technology Foresight and Soft Technology, „Futures Research Quarterly”, Summer.