Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight
PDF

Słowa kluczowe

foresight
podejście systemowe
koncepcja holistyczna
heurystyka
holarchia

Jak cytować

Jańczuk, E. A., & Urban, J. (2016). Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 41–59. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednego ze współczesnych podejść do myślenia o przyszłości, jakim jest foresight. Autorki skupiły się na przedstawieniu koncepcji mapowania badań predykcyjnych typu foresight, odwzorowując ją w strukturze holonu - holarchii. Na zarysowanym tle wyróżniły program (projekt) jako kluczowy element strukturalny w holistycznym ujęciu procesu foresightu. Wskazały także na użyteczność wykorzystania podejścia holarchicznego w myśleniu o przyszłości.

PDF

Bibliografia

Antoszkiewicz J. 1982 Metody heurystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Boyle R., O’Donnell O., O’Riordan J. 2007 Promoting Longer-term Policy thinking, Committee for Public Management Research, Dublin.

B. Net... 2004 B. Net Builder. Map the Past to Predict the Future - about Bayesian Belief Networks, Charles River Analytics, Inc., Cambridge.

Cempel C. 2006 Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań.

Edwards M. (b.r.w.) fi Brief History of Holons, Integral World - Exploring Theories of Everything (http://www.integralworld.net).

Feather F. 1989 G-Forces: The 35 Global Forces Restructuring our Future, Summerhill Press 1989.

Goban-Klas T, Sienkiewicz R 1999 Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków.

Jasiński L.J. 2007 Treść i przykłady badań typu foresight, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2007.

Koestler A. 1967 The Ghost in the Machine, Hutchinson, London.

List D. 2005 Scenario Network Mapping. The Development of a Methodology for Social inguiry, University of South Australia, Adelaide.

Miles I., Keenan M. 2003 Handbook of Knowledge Society Foresight, European Foundation, Dublin.

Natke H., Cempel C. 1997 Model-aided Diagnosis of Mechanical Systems, Springer-Verlag, Berlin.

Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004.

Pichler F. (b.r.w.) Searching for Artur Koestler’s Holons - a Systems Theoretical Perspective (http://www.holon.se).

Samuelson W.F., Marks S.G. 1998 Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Slaughter R.A. 2004 Futures beyond Dystopia: Creating Social Foresight, Routledge, London.

Slaughter R.A. 2005 The Knowledge Base of Future Studies, Foresight International (CD-ROM).

Sudelbucher R. 2007 Software Cells #C: Connections Refined.

Technology... 2005 Technology Foresight. Organization and Methods, t. 1-2, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.