Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight

Main Article Content

Ewa Agata Jańczuk
Joanna Urban

Abstrakt

Artykuł dotyczy jednego ze współczesnych podejść do myślenia o przyszłości, jakim jest foresight. Autorki skupiły się na przedstawieniu koncepcji mapowania badań predykcyjnych typu foresight, odwzorowując ją w strukturze holonu - holarchii. Na zarysowanym tle wyróżniły program (projekt) jako kluczowy element strukturalny w holistycznym ujęciu procesu foresightu. Wskazały także na użyteczność wykorzystania podejścia holarchicznego w myśleniu o przyszłości.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jańczuk, E. A., & Urban, J. (2016). Podejście holarchiczne w realizacji projektów typu foresight. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 41-59. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4831
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Ewa Agata Jańczuk, Politechnika Białostocka

Ewa Agata Jańczuk - absolwentka matematyki finansowej na Uniwersytecie w Białymstoku oraz informatyki gospodarczej na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (tytuł pracy magisterskiej: Identyfikacja kierunków rozwoju w procesie foresight); pracuje w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Białostockiej. Zainteresowania naukowe: metodyka badawcza foresightu, zarządzanie strategiczne, teoria gier - zastosowanie gier w postaci ekstensywnej w ekonomii, wizualizacja i nieliniowy zapis informacji. Członek Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” .

Joanna Urban, Politechnika Białostocka

Joanna Urban - absolwentka zarządzania oraz informatyki na Politechnice Białostockiej, asystent w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jej zainteresowania naukowe związane są m.in. z zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, oceną produktywności jednostek decyzyjnych, analizą finansowania jednostek naukowych, benchmarkingiem i foresightem w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem szkół wyższych. Przebywała na stażu naukowym w European Centre for Strategie Management of Universities (ESMU) w Brukseli. Jest zaangażowana w prace nad projektem FRP „Benchmarking w szkolnictwie wyższym". Członek Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Referencje

 1. Antoszkiewicz J. 1982 Metody heurystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Boyle R., O’Donnell O., O’Riordan J. 2007 Promoting Longer-term Policy thinking, Committee for Public Management Research, Dublin.
 3. B. Net... 2004 B. Net Builder. Map the Past to Predict the Future - about Bayesian Belief Networks, Charles River Analytics, Inc., Cambridge.
 4. Cempel C. 2006 Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań, Poznań.
 5. Edwards M. (b.r.w.) fi Brief History of Holons, Integral World - Exploring Theories of Everything (http://www.integralworld.net).
 6. Feather F. 1989 G-Forces: The 35 Global Forces Restructuring our Future, Summerhill Press 1989.
 7. Goban-Klas T, Sienkiewicz R 1999 Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji Kraków.
 8. Jasiński L.J. 2007 Treść i przykłady badań typu foresight, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2007.
 9. Koestler A. 1967 The Ghost in the Machine, Hutchinson, London.
 10. List D. 2005 Scenario Network Mapping. The Development of a Methodology for Social inguiry, University of South Australia, Adelaide.
 11. Miles I., Keenan M. 2003 Handbook of Knowledge Society Foresight, European Foundation, Dublin.
 12. Natke H., Cempel C. 1997 Model-aided Diagnosis of Mechanical Systems, Springer-Verlag, Berlin.
 13. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 2004.
 14. Pichler F. (b.r.w.) Searching for Artur Koestler’s Holons - a Systems Theoretical Perspective (http://www.holon.se).
 15. Samuelson W.F., Marks S.G. 1998 Ekonomia menedżerska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 16. Slaughter R.A. 2004 Futures beyond Dystopia: Creating Social Foresight, Routledge, London.
 17. Slaughter R.A. 2005 The Knowledge Base of Future Studies, Foresight International (CD-ROM).
 18. Sudelbucher R. 2007 Software Cells #C: Connections Refined.
 19. Technology... 2005 Technology Foresight. Organization and Methods, t. 1-2, United Nations Industrial Development Organization, Vienna.