Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym

Main Article Content

Anna Kononiuk
Andrzej Magruk

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie powiązań foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Autorzy opisują rodzaje oraz etapy realizacji foresightu regionalnego, dokonują przeglądu polskich foresightów regionalnych, a także przedstawiają rządowe programy służące działaniom typu foresight. Dokonują przy tym modyfikacji czynników wpływających na strategię przedsiębiorstwa produkcyjnego, dowodząc, że uczestnictwo w foresightcie regionalnym oraz obserwowanie wyników innych projektów typu foresight może być, w perspektywie długoterminowej, źródłem wymiernych korzyści.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kononiuk, A., & Magruk, A. (2016). Powiązania foresightu regionalnego z nowoczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem produkcyjnym. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 74-83. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4833
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogramy autorów

Anna Kononiuk, Politechnika Białostocka

Anna Kononiuk - pracuje w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, jest członkiem Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Andrzej Magruk, Politechnika Białostocka

Andrzej Magruk - pracuje w Katedrze Informatyki Gospodarczej i Logistyki na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej, jest członkiem Grupy Wsparcia Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” .

Referencje

 1. Blueprints... (b.r.w.) Blueprints for Foresight Actions in the Regions: Upgrade Foresight Strategy and actions to assist regions of traditional industry towards a more knowledge based community, Europejski Serwis Sieci Monitoringu Działań Foresight (http://www.efmn.info), stan na 5 stycznia 2007.
 2. Kaleta A., Moszkowicz K. (b.r.w.) Projekt badawczy: Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego. Materiał pobrany z serwisu foresightu technologicznego dla województwa Podkarpackiego, Rzeszów (http://www.prz.edu.pl/foresight), stan na 1 stycznia 2007.
 3. Kalinowski T. (red.) 2006 Sukces rozwojowy polskich województw, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Fundacja Konrada Adenauera, Gdańsk.
 4. Miles I., Keenan M. (b.r.w.) Practical Guide to Regional Foresight in the United Kingdom, European Commission Directorate for Research, Unit Science and Technology Foresight, serwis informacyjny Europejskiego Centrum Badawczego (http://forera.jrc.es), stan na 20 grudnia 2006.
 5. Pelc K. (b.r.w.) Strategia techniczna a prognoza na podstawie gospodarki japońskiej i amerykańskiej, serwis foresightu technologicznego dla Dolnego Śląska (http://www.foresight.wroc.pl), stan na 15 stycznia 2007.
 6. Raport Foresight... 2006 Raport Foresight Mazovia. Analiza wstępna, stan wiedzy, dane statystyczne, analiza SWOT województwa mazowieckiego, Warszawa, wrzesień 2006, serwis Mazowieckiego Programu Formazovia (http://www.formazovia.pl) stan na 10 listopada 2006.
 7. Raport: Wstępna... 2006 Raport: Wstępna diagnoza potencjalnych społecznych zagrożeń w ramach wdrażania regionalnej polityki innowacyjnej, Wrocław 2006, serwis foresightu technologicznego dla Dolnego Śląska (http://www.foresight.wroc.pl), stan na 15 stycznia 2007.
 8. Ridder W. J. de 2005 Decision-Making Process in Cyberspace, w: C.G. Wagner: Foresight, Innovation, and Strateg - Toward a Wiser Future, Word Future Society.
 9. Rogut A. 2006 Foresight technologiczny: Sposób określania wizji rozwoju technologicznego województwa łódzkiego, prezentacja na seminarium „Technologie przyszłości” w ramach Regionalnego Tygodnia Innowacji, Łódź, grudzień 2006.
 10. Europejski serwis dotyczący programów foresight (http://forlearn.jrc.es) stan na 22 grudnia 2006.
 11. Serwis informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (http://www.funduszestrukturalne.gov.pl), stan na 15 grudnia 2006.
 12. Portal innowacji (http://www.pi.gov.pl/), stan na 20 grudnia 2006.
 13. Serwis internetowy foresightu technologicznego dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego (http://www.tu.kielce.pl/foresight), stan na 11 stycznia 2007.
 14. Serwis internetowy foresightu technologicznego na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski (http://www.foresight.msap.pl), stan na 20 grudnia 2006.
 15. Serwis Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (http://www.mnii.gov.pl), stan na 22 lipca 2005.
 16. Serwis projektu „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego” (http://www.roz4.polsl.pl/foresight), stan na dzień 15 stycznia 2007.
 17. Serwis regionalnego foresightu technologicznego dla województwa łódzkiego (http://www.loriswizja.pl), stan na 15 stycznia 2007.
 18. Serwis Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego (http://www.innowacje.opole.pl), stan na 15 grudnia 2006.