Foresight w kontekście kultury technicznej

Main Article Content

Piotr Wiench

Abstrakt

Autor poszukuje związków między próbami wglądu w przyszłość i społecznymi uwarunkowaniami tego rodzaju przedsięwzięć, zwłaszcza czynnikami kulturowymi determinującymi sposób podejmowania takich prób. Ponadto zmierza do wskazania kilku czynników ryzyka towarzyszącego tego rodzaju działalności, wiążących się z Narodowym Programem Foresight „Polska 2020”.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wiench, P. (2016). Foresight w kontekście kultury technicznej. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 110-117. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4836
Dział
Oryginalny artykuł naukowy
Biogram autora

Piotr Wiench, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Piotr Wiench - doktor, socjolog specjalizujący się w problematyce wpływu społecznego nowych technologii. Adiunkt w Zakładzie Socjologii Struktur i Działań Społecznych Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Grupy Wsparcia Narodowego Programu „Foresight Polska  2020”.

Referencje

  1. Finansowanie... 2008 Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
  2. Mead Margaret 1978 Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, przełożył Jacek Hołówka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
  3. Popper Karl R. 1999 Nędza historycyzmu, przekład z ang. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Schumacher Ernst Friedrich 1981 Małe jest piękne: spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy, przekład Ewa Szymańska, Jerzy Strzelecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
  5. Tubielewicz Jolanta 1984 Historia Japonii, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  6. Wilsdon James, Willis Rebecca 2004 See-through Science: Why Public Engagement Needs to Move Upstream, Demos, London.
  7. Wittgenstein Ludwig 2006 Tractatus logico-philosophicus, przekład Bogusław Wolniewicz, Biblioteka Klasyków Filozofii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Znaniecki Florian 1984 Społeczne role uczonych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.