Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?

Main Article Content

Julita Jabłecka

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jabłecka, J. (2016). Foresight - czy tylko korzyści, czy także ograniczenia?. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, (2(32), 5-9. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/nsw/article/view/4828
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Julita Jabłecka, Uniwersytet Warszawski

Julita Jabłecka - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, specjalista z dziedziny zarządzania, pracuje w Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego. Zastępca przewodniczącego Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Sekcji Polityki Naukowej tego Komitetu. Autorka wielu publikacji poświęconych koordynacji, organizacji i ewaluacji w nauce, a także przemianom w szkolnictwie wyższym w Polsce i na świecie. Członek Komitetu Sterującego Narodowego Programu Foresight „Polska 2020”.

Referencje

  1. Rip A., Misa I , Schot J. (red.) 1995 Managing Technology in Society: The Approach of the Constructive Technology Assessment, Pinter, London.
  2. Tait J. 1993 Written Evidence on Behalf of SERC to Report of House of Lords Selected Committee on Science and Technology on the Regulation of the UK Biotechnology, Industry and Global Competiveness, 7th Report Session 1992-3, London.
  3. Tait J., Chataway J. 2000 Policy Influences on Technology for Agriculture, Chemicals, Biotechnology and Seeds, Zemeca Agrochemicals Monograph: Policy Influences on Technology for Agriculture, PITA, Report to the European Commission, Targeted Socio-Economic Research Programme, TSER (Targeted Socio-Economic Research).
  4. Tait J., Williams R. 2003 Integrating Technological and Social Aspects of Foresight in Europe. Final Report, June, SUPRA, University of Edinburgh, High School, Edinburgh.