Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki

Main Article Content

Emanuel Kulczycki

Abstrakt

Wprowadzenie

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kulczycki, E. (2017). Wprowadzenie. Wyzwania instytucjonalnej ewaluacji nauki. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 7-16. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.0
Dział
Wprowadzenie

Referencje

 1. Antonowicz, D., Brzeziński, J.M. (2013). Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017. Nauka. 4: 51-85.
 2. Drabek, A. (2017). Publikacje polskich naukowców indeksowane w Social Sciences Citation Index w latach 2009-2015. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 169-179. doi: 10.14746/ nisw.2017.1.8.
 3. Godin, B. (2017). O początkach bibliometrii. Tłum. J. Krzeski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 19-46. doi: 10.14746/nisw.2017.1.1.
 4. Hicks, D. (2012). Performance-based university research funding systems. Research Policy. 41(2): 251-261. doi: 10.1016/j.respol.2011.09.007.
 5. Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., Rijcke, S. de, Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for research metrics. Nature. 520(7548): 429-431. doi: 10.1038/520429a.
 6. Kulczycki, E. (2017a). Assessing publications through a bibliometric indicator: The case of comprehensive evaluation of scientific units in Poland. Research Evaluation. doi: 10.1093/reseval/ rvw023.
 7. Kulczycki, E. (red.) (2017b). Komunikacja naukowa w humanistyce. Poznań: Wyd. IF UAM.
 8. Kulczycki, E. (2017c). Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 63-78. doi: 10.14746/nisw.2017.1.4.
 9. Kulczycki, E., Drabek, A., Rozkosz, E.A. (2015). Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce. Nauka. 3: 35-58.
 10. Kulczycki, E., Korzeń, M., Korytkowski, P. (2017). Toward an excellence-based research funding system: Evidence from Poland. Journal of Informetrics. 11: 282-298. doi: 10.1016/j. joi.2017.01.001.
 11. Kwiek, M. (2014). Structural changes in the Polish higher education system (1990-2010): A synthetic view. European Journal of Higher Education. 4(3): 266-280. doi: 10.1080/21568235 .2014.905965.
 12. Kwiek, M. (2015). Uniwersytet w dobie przemian: Europejska perspektywa porównawcza. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 13. Ostrowicka, Helena, Spychalska-Stasiak, Justyna (2017). Uodpowiedzialnianie akademii – formacje wiedzy i władza parametryzacji w dyskursie akademickim. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 105-131. doi: 10.14746/nisw.2017.1.6.
 14. Paul, M. (2017). Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 183-194. doi: 10.14746/nisw.2017.1.9.
 15. Sivertsen, G. (2017). Finansowanie oparte na publikacjach – Model norweski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 47-59. doi: 10.14746/nisw.2017.1.2.
 16. Wilsdon, J., Allen, L., Belfiore, E., Campbell, P., Curry, S., Hill, S. i in. (2015). The Metric Tide: Report of the Independent Review of the Role of Metrics in Research Assessment and Management. HEFCE. doi: 10.13140/RG.2.1.4929.1363.
 17. Wróblewska, M.N. (2017a). Ewaluacja „wpływu społecznego” nauki. Przykład REF 2014 a kontekst polski. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 79-104. doi: 10.14746/nisw.2017.1.5.
 18. Wróblewska, M.N. (2017b). Ewaluacja „wpływu społecznego”? Nie naśladujcie Brytyjczyków!
 19. Wywiad z Davidem Sweeneyem, dyrektorem Higher Education Funding for England (HEFCE) do spraw Badań, Edukacji i Transferu Wiedzy. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 157-166. doi: 10.14746/nisw.2017.1.8.
 20. Zawadzki, M. (2017). Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu. Nauka i Szkolnictwo Wyższe. 1(49): 133- 154. doi: 10.14746/nisw.2017.1.7.