O początkach bibliometrii
PDF

Słowa kluczowe

bibliometria
naukometria
historia nauki
publikacje naukowe

Jak cytować

Godin, B. (2017). O początkach bibliometrii. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 19–46. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.1

Abstrakt

Pośród wielu statystyk dotyczących nauki, nazywanych naukometrią, bibliometria zajmuje szczególne miejsce. Jest jedną z niewielu poddziedzin, skupiających się na mierzeniu wytwórczego wymiaru nauki. Zgodnie z większością „historii” bibliometria zawdzięcza swój systematyczny rozwój przede wszystkim D.J. de Solla Price’owi i Eugene’owi Garfieldowi, jej twórcom. Kilka prac wykonanych przed latami 50. XX wieku przeważnie umieszcza się w prehistorii. Niniejszy artykuł dowodzi, że systematyczne liczenie publikacji zaczęło się od psychologów. Na początku XX wieku zaczęli oni zbierać statystyki dotyczące swojej dyscypliny. Przez kilka dekad na poczet publikacji zaliczano przemówienia, recenzje i spisane historie psychologii. Celem zaś było przyczynienie się do rozwoju tej dziedziny. Zarówno rozmiar, jak i systematyczność tych wysiłków, niedające się sprowadzić do nieznaczących osiągnięć natury prehistorycznej, są dowodami na pionierski charakter tej pracy, zaś jej autorów należy uznać za prekursorów bibliometrii.

https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.1
PDF

Bibliografia

Adams, C.W. (1946). The Age at Which Scientists Do Their Best Work. ISIS. 36: 166-169.

Allison, P.D., Long, J.S. (1990). Departmental Effects on Scientific Productivity. American Sociological Review. 55: 469-478.

Allison, P.D., Long, J.S., Krauze, T.K. (1982). Cumulative Advantage and Inequality in Science. American Sociological Review. 47: 615-625.

Allison, P.D., Stewart, J.A. (1974). Productivity Differences among Scientists: Evidence for Accumulative Advantage. American Sociological Review. 39: 596-606.

Allport, G.W. (1940). The Psychologist’s Frame of Reference. Psychological Bulletin. 37(1): 1-28.

Amsterdamska, O. (2005). Demarcating Epidemiology. Science, Technology, and Human Values. 30(1): 17-51.

Ben-David, J. (1960). Scientific Productivity and Academic Organization in Nineteenth-Century Medicine. W: J. Freudenthal (red.). Scientific Growth: Essays in the Social Organization and Ethos of Science (103-124). Berkeley: University of California Press.

Ben-David, J., Aran, L. (1966). Socialization and Career Patterns as Determinants of Productivity of Medical Researchers. W: J. Freudenthal (red.). Scientific Growth: Essays in the Social Organization and Ethos of Science (71-89). Berkeley: University of California Press.

Ben-David, J., Collins, R. (1966). Social Factors in the Origins of a New Science. W: G. Freudenthal (red.). Scientific Growth: Essays in the Social Organization and Ethos of Science (451-465). Berkeley: University of California Press.

Boring, E.G. (1920). Statistics on the American Psychological Association in 1920. Psychological Bulletin. 17(8): 271-278.

Boring, E.G. (1928). Do American Psychologists Read European Psychology? American Journal of Psychology. 40(4): 674-675.

Boring, E.G. (1929). A History of Experimental Psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.

Boring, M.D., E.G. Boring (1948). Masters and Pupils Among the American Psychologists. American Journal of Psychology. 61(4): 527-534.

Bradford, S.C. (1934). Sources of Information on Specific Subjects. Engineering. 137: 85-86.

Broadus, R.N. (1987). Early Approaches to Bibliometrics. Journal of the American Society for Information Science. 38(2): 127-129.

Bruner, J.S., Allport, G.W. (1940). Fifty Years of Change in American Psychology. Psychological Bulletin. 37(10): 757-776.

Bryan, A.I., Boring, E.G. (1944). Women in American Psychology: Prolegomenon. Psychological Bulletin. 41(6): 447-456.

Bryan, A.I., Boring, E.G. (1946). Women in American Psychology: Statistics from the OPP Questionnaire. American Psychologist. 1(12): 71-79.

Buchner, E.F. (1903a). A Quarter Century of Psychology in America, 1878-1903. American Journal of Psychology. July-October: 402-416.

Buchner, E.F. (1903b). Ten Years of American Psychology, 1892-1902. Science. 18(450)14: 193-204, 18(451): 233-241.

Buchner, E.F. (1904). Psychological Progress. Psychological Bulletin. 1(3): 57-64.

Buchner, E.F. (1905). Psychological Progress in 1904. Psychological Bulletin. 2(3): 89-98.

Buchner, E.F. (1906). Psychological Progress in 1905. Psychological Bulletin. 3(4): 125-134.

Buchner, E.F. (1907). Psychological Progress in 1906. Psychological Bulletin. 4(1): 1-9.

Buchner, E.F. (1908). Psychological Progress in 1907. Psychological Bulletin. 5(1): 1-11.

Buchner, E.F. (1909). Psychological Progress in 1908. Psychological Bulletin. 6(1): 1-13.

Buchner, E.F. (1910). Psychological Progress in 1909. Psychological Bulletin. 7(1): 1-16.

Buchner, E.F. (1911). Psychological Progress in 1910. Psychological Bulletin. 8(1): 1-10.

Buchner, E.F. (1912). Psychological Progress in 1911. Psychological Bulletin. 9(1): 1-10.

Buchner, E.F. (1913). Psychological Progress in 1912. Psychological Bulletin. 10(1): 1-11.

Cason, H., Lubotsky, M. (1936). The Influence and Dependence of Psychological Journals on Each Other. Psychological Bulletin. 33(1): 95-103.

Cattell, J.M. (1896). Address of the President before the American Psychological Association, 1895. Psychological Review. 3(2): 134-148.

Cattell, J.M. (1898a). The Advance of Psychology. Science. 8(199): 533-554.

Cattell, J.M. (1898b). The Psychological Laboratory. Psychological Review. 5: 655-658.

Cattell, J.M. (1903). Statistics of American Psychologists. American Journal of Psychology. 14: 310-328.

Cattell, J.M. (1906). A Statistical Study of American Men of Science III: The Distribution of American Men of Science. Science. 24(623): 732-742.

Cattell, J.M. (1910a). A Further Statistical Study of American Men of Science. Science. 32(827): 633-648.

Cattell, J.M. (1910b). A Further Statistical Study of American Men of Science II. Science. 32(827): 672-688.

Cattell, J.M. (1917). Our Psychological Association and Research. Science. 45(1160): 275-284.

Cattell, J.M. (1922). The Order of Scientific Merit. Science. 56(1454): 547.

Cattell, J.M. (1928). Early Psychological Laboratories. Science. 67(1744): 543-548.

Cattell, J.M. (1929). Psychology in America. Science. 70(1815): 335-347.

Cattell, J.M. (1930). The Usefulness of Psychology. Science. 72(1864): 284-287.

Clark, K.E. (1957). America’s Psychologists: A Survey of a Growing Profession. Washington: American Psychological Association.

Cole, S. (1979). Age and Scientific Performance. American Journal of Sociology. 84: 958-977.

Cole, S., Cole, J.R. (1967). Scientific Output and Recognition: A Study in the Operation of the Reward System in Science. American Sociological Review. 32(3): 377-390.

Cole, J.R., Cole, S. (1973). Social Stratification in Science. Chicago: University of Chicago Press.

Crane, D. (1965). Scientists at Major and Minor Universities: A Study of Productivity and Recognition. American Journal of Sociology. 30(5): 699-714.

Cronin, B., Atkins, H.B (red.) (2000). The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene Garfield. Medford: ASIS Monograph Series.

Current Science (2005). Fifty Years of Citation Indexing. 89(9-10): 1502-1554.

Danziger, K. (1990). Constructing the Subject: Historical Origins of Psychological Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Davis, R.A., Gould, S.E. (1929). Changing Tendencies in General Psychology. Psychological Review. 36(4): 320-331.

Dean, B.V. (1968). Evaluating, Selecting, and Controlling R&D Projects. American Management Association.

Delabarre, E.-B. (1894). Les laboratories de psychologie en Amérique. L’Année psychologique. 1: 209-255.

Dennis, W. (1954). Bibliographies of Eminent Scientists. Science. 79(3): 180-183.

Dennis, W. (1956). Age and Productivity among Scientists. Science. 123(3200): 724-725.

Fernberger, S.W. (1917). On the Number of Articles of Psychological Interest Published in the Different Languages. American Journal of Psychology. 28(1): 141-150.

Fernberger, S.W. (1921). Further Statistics of the American Psychological Association. Psychological Bulletin. 18(11): 569-572.

Fernberger, S.W. (1926). On the Number of Articles of Psychological Interest Published in the Different Languages. American Journal of Psychology. 37(4): 578-581.

Fernberger, S.W. (1928). Statistical Analyses of the Members and Associates of the American Psychological Association Inc. in 1928. Psychological Review. 35(6): 447-465.

Fernberger, S.W. (1929). Research Interests of American Psychologists. American Journal of Psychology. 412(1): 163-164.

Fernberger, S.W. (1930). The Publications of American Psychologists. Psychological Review. 37(6): 526-543.

Fernberger, S.W. (1932). The American Psychological Association: a Historical Summary, 1892-1930. Psychological Bulletin. 29(1): 1-89.

Fernberger, S.W. (1936). On the Number of Articles of Psychological Interest Published in the Different Languages. American Journal of Psychology. 48(4): 680-684.

Fernberger, S.W. (1938a). Publications, Politics and Economics. Psychological Bulletin. 35(2): 84-90.

Fernberger, S.W. (1938b). The Scientific Interest and Scientific Publications of the Members of the American Psychological Association. Psychological Bulletin. 35(5): 261-281.

Fernberger, S.W. (1939). Academic Psychology as a Career for Women. Psychological Bulletin. 36(4): 390-394.

Fernberger, S.W. (1940). A National Analysis of the Psychological Articles Published in 1939. American Journal of Psychology. 54(2): 296.

Fernberger, S.W. (1943). The American Psychological Association: a Historical Summary, 1892-1942. Psychological Review. 50(3): 33-60.

Fernberger, S.W. (1946a). On the Number of Articles of Psychological Interest Published in the Different Languages. American Journal of Psychology. 59(2): 284-290.

Fernberger, S.W. (1946b). Scientific Publications as Affected by War and Politics. Science. 104(2695): 175-177.

Fernberger, S.W. (1954). The Prestige and Impact of Various Psychologists on Psychology in America. American Journal of Psychology. 67(2): 288-298.

Fernberger, S.W. (1956). On the Number of Articles of Psychological Interest Published in the Different Languages. American Journal of Psychology. 69(2): 304-309.

Franz, S.I. (1917). The Scientific Productivity of American Professional Psychologists. Psychological Review. 24(3): 197-219.

Furner, J. (2003). Little Book, Big Book: Before and After Little Science, Big Science: A Review Article. Journal of Librarianship and Information Science. 35(2): 115-125, 35(3): 189-201.

Garfield, E. (1955). Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation Through Association of Ideas. Science. 122(3159): 108-111.

Garfield, E. (1964). Science Citation Index: A New Dimension in Indexing. Science. 144(3619): 649-654.

Garfield, E., Sher, I.H. (1963). Science Citation Index. Philadelphia: Institute for Scientific Information.

Garvey, C.R. (1929). List of American Psychology Laboratories. Psychological Bulletin. 26(11): 652-660.

Gispert, H. (2002). Par la science, pour la patrie: l’Association française pour l’avancement des sciences, 1972-1914. Rennes: Presses universitaires de Rennes.

Godin, B. (2007). From Eugenics to Scientometrics: Galton, Cattell, and Men of Science. Social Studies of Science. 37(5): 691-728.

Goodenough, F.L. (1934). Trends in Modern Psychology. Psychological Bulletin. 31(2): 81-97.

Griffith, C.R. (1922). Contributions to the History of Psychology, 1916-1921. Psychological Bulletin. 19(8): 411-428.

Herner, S. (1956). Technical Information: Too Much or Too Little. Science. 83(2): 82-86.

Hogan, R.M. (1950). Productivity in Research and Development. Science. 112(2917): 613-616.

Holton, G. (1962). Scientific Research and Scholarship: Notes toward the Design of Proper Scales. Daedalus. 91: 362-399.

Hood, W.W., Wilson, C.S. (2001). The Literature of Bibliometrics, Scientometrics, and Informetrics. Scientometrics. 52(2): 291-314.

Hornstein, G.H. (1988). Quantifying Psychological Phenomena: Debates, Dilemmas, and Implications. W: J.G. Morawski (red.). The Rise of Experimentation in American Psychology (1-34). New Haven: Yale University Press.

Hunter, W.S. (1941). Research Interest in Psychology. American Journal of Psychology. 54(3): 606-607.

Kaplan, N. (1960). Some Organizational Factors Affecting Creativity. IEEE Transactions of Engineering Management. 30: 24-30.

Kitson, H.D. (1926). A Preliminary Personnel Study of Psychologists. Psychological Review. 33(4): 315-323.

Kohlstedt, S.G. (1976). The Formation of the American Scientific Community: The American Association for ther Advancement of Science, 1848-1860. Urbana: University of Illinois Press.

Kohlstedt, S.G., Sokal, M.M., Lewenstein, B.V. (1999). The Establishment of Science in America: 150 Years of the American Association for the Advancement of Science. London: Rutgers University Press.

Lauer, A.R. (1931). Why Not Re-Christen the “Psycho-Galvanic Reflex”? Psychological Review. 38(4): 369-374.

Lehman, H.C. (1936). The Creative Years in Science and Literature. The Scientific Monthly. 43(2): 151-162.

Lehman, H.C. (1944). Man’s Most Creative Years: Quality versus Quantity of Output. The Scientific Monthly. 59(5): 384-393.

Lehman, H.C. (1947). The Exponential Increase of Man’s Cultural Output. Social Forces. 25: 281-290.

Lehman, H.C. (1953). Age and Achievement. Princeton: Princeton University Press.

Lipetz, B.-A. (1965). The Measurement of Efficiency of Scientific Research. Carlisle: Intermedia.

Lotka, A.J. (1926). The Frequency Distribution of Scientific Productivity. Journal of the Washington Academy of Sciences. 16(12): 317-323.

Louttit, C.M. (1929). The Use of Bibliographies in Psychology. Psychological Review. 36(4): 341-347.

Louttit, C.M. (1931). Psychological Journals: A Minor Contribution to the History of Psychology. Psychological Review. 38(5): 455-460.

Macleod, R., Collins, P. (1981). The Parliament of Science: The British Association for the Advancement of Science, 1831-1981 Northwood: Science Reviews.

Manis, J.G. (1951). Some Academic Influences upon Publication Productivity. Social Forces. 29: 267-272.

Manniche, E., Falk, G. (1957). Age and the Nobel Prize. Behavioral Science. 2: 301-307.

Meadows, J. (2000). The Growth of Journal Literature: a Historical Perspective. W: B. Cronin, H.B. Atkins (red.). The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene Garfield (87-107). Medford: ASIS Monograph Series.

Meer, B., Stein, M.I. (1955). Measures of Intelligence and Creativity. Journal of Psychology. 39: 117-126.

Meltzer, B.N. (1949). The Productivity of Social Scientists. American Journal of Sociology. 40: 25-29.

Meltzer, B.N. (1956). Scientific Productivity in Organizational Settings. Journal of Social Issues. 12: 32-40.

Miner, B.G. (1904). The Changing Attitude of American Universities Toward Psychology. Science. 20(505): 299-307.

Nelson, H. (1928). The Creative Years. American Journal of Psychology. 40: 303-311.

Pearl, R. (1925). Vital Statistics of the National Academy of Sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences. 11: 752-768.

Pearl, R. (1926). Vital Statistics of the National Academy of Sciences. Proceedings of the National Academy of Sciences. 12: 258-261.

Pelz, D.C. (1956). Some Social Factors Related to Performance in a Research Organization. Administrative Science Quarterly. 1: 310-325.

Pelz, D.C., Andrews, F.M. (1966). Scientists in Organizations: Productive Climate for Research and Development. New York: John Wiley.

Pritchard, A.G., Wittig, G.R. (1981). Bibliometrics: a Bibliography and Index. Watford, Hertfordshire: ALLM Books.

Reskin, B.F. (1977). Scientific Productivity and the Reward Structure of Science. American Sociological Review. 42: 491-503.

Roe, A. (1951a). A Psychological Study of Eminent Biologists. Psychology Monographs. 65(14): 1-68.

Roe, A. (1951b). A Psychological Study of Physical Scientists. Genetic Psychology Monographs. 43(2): 121-239.

Roe, A. (1952a). A Psychologist Examines 64 Eminent Scientists. Scientific American. 187(5): 21-25.

Roe, A. (1952b). The Making of a Scientist. New York: Dood, Mead & Co.

Roe, A. (1953). A Psychological Study of Eminent Psychologists and Anthropologists, and a Comparison with Biological and Physical Scientists. Psychology Monographs. 67(2): 1-55.

Roe, A. (1961). The Psychology of the Scientists. Science. 134(3477): 456-459.

Roe, A. (1963). Scientific Creativity. New York: John Wiley.

Roe, A. (1964). The Psychology of Scientists. W: E. Mendelsohn i in. (red.). The Management of Scientists (49-71). Boston: Beacon Press.

Roe, A. (1965a). Changes in Scientific Activities with Age. Science. 150(3694): 313-318.

Roe, A. (1965b). Scientists Revisited. Harvard Studies in Career Development. 38. Graduate School of Education. Boston: Harvard University.

Roe, A. (1972). Patterns in Productivity of Scientists. Science. 176(4037): 940-941.

Ruckmich, C.A. (1912). The History and Status of Psychology in the United States. American Journal of Psychology. 23(4): 517-531.

Ruckmich, C.A. (1916). The Last Decade of Psychology in Review. Psychological Bulletin. 13(3): 109-120.

Ruckmich, C.A. (1926). Development of Laboratory Equipment in Psychology in the United States. American Journal of Psychology. 37(4): 582-592.

Solla Price, D.J. de (1961). Science since Babylon. New Haven: Yale University Press.

Schuster, A. (1925). On the Life Statistics of Fellows of the Royal Society. Proceedings of the Royal Society. A107: 368-376.

Scientometrics (1985). Derek John de Solla Price: Memorial Issue 7(3-6). Scientometrics (2001). V.V. Nalimov: Memorial Issue 52(2).

Scott, J.S. (1978). Productivity and Academic Position in the Scientific Career. American Sociological Review. 43(6): 889-908.

Scott, J.S. (1981). Organizational Context and Scientific Productivity. American Sociological Review. 46(4): 422-442.

Seiler, R.E. (1965). Improving the Effectiveness of Research and Development. New York: McGraw Hill.

Stein, M.I. (1953). Creativity and Culture. Journal of Psychology. 36: 311-322.

Stein, M.I. (1962). Creativity and the Scientists. W: B. Barber, W. Hirsh (red.). Sociology of Science (329-343 ). New York: Free Press.

Stein, M.I., Heinze, S.J. (red.) (1960). Creativity and the Individual. Glencoe: Free Press.

Stephan, P.E., Levin, S.G. (1992). Striking the Mother Lode in Science: The Importance of Age, Place, and Time. Oxford: Oxford University Press.

Taylor, C.W. (red.) (1964a). Creativity: Progress and Potential. New York: McGraw Hill.

Taylor, C.W. (red.) (1964b). Widening Horizons in Creativity. New York: John Wiley.

Taylor, C.W., Barron, F. (red.) (1963). Scientific Creativity: Its Recognition and Development. New York: John Wiley.

Taylor, C.W., Ellison, R.L. (1967), Biographical Predictors of Scientific Performance. Science. 155(3766): 1075-1080.

Thackray, A., Brock, D.C. (2000). Eugene Garfield: History, Scientific Information, and Chemical Endeavor. W: B. Cronin, H.B. Atkins (red.). The Web of Knowledge: A Festschrift in Honor of Eugene (11-23). Medford: ASIS Monograph Series.

The Institution of Chemical Engineers (1963). Productivity in Research, Proceedings of a Symposium held in London on 11-12 December 1963. London.

Tinker, M.A., Thuma, B.D., Farnsworth, P.R. (1927). The Rating of Psychologists. American Journal of Psychology. 38(3): 453-455.

Titchener, E.B. (1905). The Problems of Experimental Psychology. American Journal of Psychology. 16(2): 208-224.

Titchener, E.B. (1910). The Past Decade in Experimental Psychology. American Journal of Psychology. 21(3): 404-421.

Visher, S.S. (1939). Distribution of the Psychologists Starred in the Six Editions of American Men of Science. American Journal of Psychology. 52: 278-292.

Weiss, P. (1960). Knowledge: A Growth Process. Science. 131(3415): 1716-1719.

Woods, F.A. (1909). A New Name for a New Science. Science. 30(777): 703-704.

Woods, F.A. (1911). Historiometry as an Exact Science. Science. 33(850): 568-574.

Wouters, P. (1997). The Signs of Science. W: B.C. Peritz, L. Egghe (red.). Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for Scientometrics and Infometrics (491-504). Jerusalem: School of Library.

Wouters, P. (1999). The Citation Culture [doctoral dissertation]. University of Amsterdam.

Wyman, W.I. (1919). Age of Production in Invention and Other Field. Journal of the Patent Office Society. 1: 439-446.

Yovits, M.C. i in. (red.) (1966). Research Program Effectiveness. New York: Gordon and Breach.

Zuckerman, H., Merton, R.K. (1972). Age, Aging, and Age Structure in Science. W: M.W. Riley i in. (red.). A Sociology of Age Stratification (292-356). New York: Sage.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.