Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Artykuł recenzyjny książki Komunikacja naukowa w humanistyce, pod red. E. Kulczyckiego

Main Article Content

Magdalena Paul

Abstrakt

Artykuł jest omówieniem monografii pt. Komunikacja naukowa w humanistyce pod redakcją Emanuela Kulczyckiego. Zawiera ona trzynaście artykułów koncentrujących się wokół zagadnień takich jak: cechy nauki i cechy humanistyki, otwartość w nauce, komunikacja naukowców oraz ocena dorobku naukowców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Paul, M. (2017). Krajobraz komunikacyjny polskiej humanistyki. Artykuł recenzyjny książki Komunikacja naukowa w humanistyce, pod red. E. Kulczyckiego. Nauka I Szkolnictwo Wyższe, 49(1(49), 183-194. https://doi.org/10.14746/nisw.2017.1.10
Dział
Artykuł recenzyjny

Referencje

 1. Bednarek-Michalska, B. (2017). Otwarta nauka w Polsce – rys historyczny. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (13-28). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 2. Boruszewski, J. (2017). Dostępność wiedzy naukowej a jej intersubiektywna komunikowalność. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (265-281). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 3. Cullars, J. (1988). Characteristics of the Monographic Scholarship of Foreign Literary Studies by Native Speakers of English. College & Research Libraries. 49(2): 158-170.
 4. Czarnecki, S. (2017). Promocja humanistyki. W stronę strategicznej komunikacji z wykorzystaniem narzędzi marketingu i public relations. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (215-235). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 5. Danielewicz, M., Tarkowski A. (2013). Prawo autorskie w czasach zmiany. O normach społecznych korzystania z treści. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
 6. Drabek, A. (2017). „Pamiętnik Literacki” – analiza bibliometryczna. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (113-150). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 7. Fenrich, W. (2017). Mity otwartego dostępu. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (31-48). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 8. Karwasińska, E. (2017). Biblioteczne usługi wydawnicze – nowa rola biblioteki naukowej. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (237-263). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 9. Kolasa, W.M. (2017). Polskie czasopisma humanistyczne w perspektywie SEO. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (175-210). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 10. Konieczna, D. (2002). Bibliometryczna analiza publikacji cytowanych w czasopiśmie „Litteraria” w latach 1969-1999. Zagadnienia Naukoznawstwa. 38(151-152): 137-145.
 11. Kozłowski, T., Bomba, R. (2016). Polskie czasopisma naukowe z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w internecie. W: P. Siuda (red.). (Nie)obecna nauka: Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (73-99). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 12. Kulczycki, E. (2017). Otwarta nauka a komunikacja – perspektywa metateoretyczna. W: E.
 13. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (67-86). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 14. Kulczycki, E. (red.) (2017). Komunikacja naukowa w humanistyce. Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 15. Nolen, D.S. (2010). Characteristics of la literatura: A Reference Study of Spanish and Latin American Literature. College & Research Libraries. 71(1): 9-19.
 16. Osiński, Z. (b.d.). Ocena dorobku naukowego w humanistyce. http://kkhp.pl/dokumenty/dyskusje/dyskusja-o-postulatach-zmian-w-nauce-i-szkolnictwie-wyzszym-2/z-osinskiocena-dorobku-naukowego-w-humanistyce/ [dostęp: 12.05.2017].
 17. Rowlands, I., Nicholas, D., Russell, B., Canty, N., Watkinson, A. (2011). Social media use in the research workflow. Learned Publishing. 24(3): 183-195.
 18. Rozkosz, E.A. (2017). Polskie czasopisma pedagogiczne w „Wykazach czasopism punktowanych” w latach 2012, 2013 i 2015. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (153-173). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 19. Rychlik, M. (2017). Perspektywy stosowania wskaźników altmetrycznych w ocenie dorobku polskiej humanistyki. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (91-111). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 20. Sieńko, M. (2017). Utartymi ścieżkami wiedzy – technologie naukometrii a stygmergiczny model poznawczy. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (283- 300). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 21. Siewicz, K. (2017). Otwarty dostęp – wybrane zagadnienia prawne i wskazówki praktyczne. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (51-64). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 22. Siuda, P. (red.) (2016). (Nie)obecna nauka: Strategie promocyjne polskich czasopism naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.
 23. Suber, P. (2014). Otwarty dostęp, Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.
 24. Wendland, M. (2017). Humanistyka w oczach humanistów – od wczesnej nowożytności do dzisiaj. W: E. Kulczycki (red.). Komunikacja naukowa w humanistyce (303-328). Poznań: Wyd. Nauk. Instytutu Filozofii UAM.