Niewidzialne obrazy. Fotografie uchodźców w dyskursie mediów
PDF

Słowa kluczowe

fotografia
wyobraźnia obywatelska
alfabetyzm wizualny

Jak cytować

Michałowska, M. (2017). Niewidzialne obrazy. Fotografie uchodźców w dyskursie mediów. Polonistyka. Innowacje, (6), 7–24. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.1

Abstrakt

W eseju przyglądam się publikowanym w sieci dwu fotografiom prezentującym obrazy uchodźców i uchodźczyń. Współczesne fotografie José Palazóna i Johna Stanmeyera zostają osadzone w kontekście przede wszystkim dwu kluczowych lektur – książki Regarding the Pain of Others Susan Sontag (2003) i Civil Imagination Arielli Azoulay (2012). Refleksję obu autorek zestawiam z koncepcjami m.in. W.J.T. Mitchella, Gillian Rose, Olivera Chanarina i Adama Broomberga. Z ich pomocą wskazuję na konieczność edukacji wizualnej, która rozwinie u odbiorcy umiejętność krytycznej interpretacji przekazów medialnych. W tekście zaprezentowana zostaje przede wszystkim perspektywa odbiorcza, dlatego też mniej uwagi poświęcam pracy fotoreportera wykonującego zdjęcie. W konkluzji przedstawiam propozycje podejść interpretacyjnych do fotografii: Gillian Rose i Arielli Azoulay.

https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.1
PDF

Bibliografia

Azoulay Ariella, 2012, Civil Imagination. A Political Ontology of Photography, Londyn, Nowy Jork.

Barthes Roland, 1996, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Trznadel J. (przeł.),Warszawa.

Berger John, 1999, O patrzeniu, Sikora S. (przeł.), Warszawa.

Berger John, Mohr Jean, 1982, Another Way of Telling, Nowy Jork.

Broomberg Adam, Chanarin Oliver, 2008, Unconcerned but not indifferent, „foto8 Magazine”, March, http://www.broombergchanarin.com/textunconcerned-but-not-indifferent/ (dostęp 11.10.2017).

Cartier-Bresson Henri, 2005, Decydujący moment, Łyczywek K. (przeł.), „Format”, nr 46, s. 2-4.

Cieniek Rafał, 2016, Uchodźcy w obiektywie. Poruszające zdjęcia z 2015 roku, „onet.pl”, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/uchodzcy-w-obiektywieporuszajace-zdjecia-z-2015-roku/n7dymy, (dostęp 05.09.2017).

Czarnecki Maciej, 2014, To zdjęcie robi furorę w sieci. Mówi więcej niż opasłe raporty, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,16863162,To_zdjecie_robi_furore_w_sieci__Mowi_wiecej_niz_opasle.html (dostęp 05.09.2017).

Didi-Huberman Georges, 2010, Obrazy mimo wszystko, Kubiak Ho-Chi M.(przeł.), Kraków.

Edwards Steve, 2014, Fotografia. Bardzo krótkie wprowadzenie, Zwierżdżyński M.K. (przeł.), Kraków.

EMKA, Kołacz Iga, Mejer Jakub, 2017, Fotoreporterzy oburzeni wykorzystaniem ich zdjęć na okładce „GP”, „Press”, http://www.press.pl/tresc/49346,fotoreporterzy--oburzeni-wykorzystaniem-ich-zdjec-na-okladce-_gp_, (dostęp 05.09.2017).

Francuz Piotr, 2013, Imagia. W kierunku neurokognitywnej teorii obrazu, Lublin.

Hall Stuart, 1997, Introduction, w: Hall S. (red.), Representation. Cultural Representations and Sygnifying Practices, Milton Keynes, s. 1-12.

Jenkins Henry, 2006, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Bernatowicz M., Filiciak M. (przeł.), Warszawa.

Kimmelman Michael, 2001, Can Suffering be too Beautiful?, New York Times, 13 July http://www.nytimes.com/2001/07/13/arts/photography-review-cansuffering-be-too-beautiful.html (dostęp 20.10.2017).

Kopecka-Piech Katarzyna, 2015, Leksykon konwergencji mediów, Kraków.

Marinovich Greg, Silva João, 2012, Bractwo Bang Bang. Migawki z ukrytej wojny, Jagielski W. (przeł.), Kraków.

Miller Krzysztof, 2013, 13 wojen i jedna. Prawdziwa historia reportera wojennego, Kraków.

Miller Krzysztof, 2017, Fotografie, które nie zmieniły świata, Warszawa.

Mitchell William J.T., 2005, What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, Chicago.

Petty Felix, 2016, Wstrząsające zdjęcia nagrodzone World Press Photo, „i-D”, Śmiechowska P. (przeł.), https://i-d.vice.com/pl/article/43vpjn/wstrzasajacezdjecia-nagrodzone-world-press-photo (dostęp 05.09.2017).

Price Derrick, 1996, Surveyors and surveyed: photography out and about, w: Wells L. (red.), Photography: A Critical Introduction, London and New York, ss. 65-112.

Rose Gillian, 1997, An Introduction to the Interpretation of Visual Materials, London.

Rostkowska Agnieszka, Jeśli to zdjęcie nie zmieni stosunku do uchodźców, to czy cokolwiek będzie w stanie go zmienić?, „Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,75399,18701523,jesli-to-zdjecie-nie-zmieni-stosunku-do-uchodzcow-czycokolwiek.html (dostęp 05.09.2017).

Sekula Allan, 2010, Społeczne użycia fotografii, Pijarski K. (przeł.), Warszawa.

Smith Helen, 2015, Shocking images of drowned Syrian boy show tragic plight of refugees, „The Guardian” 2.09.2015, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/shocking-image-of-drowned-syrian-boy-shows-tragicplight-of-refugees (dostęp 11.10.2017).

Sontag Susan, 2003, Regarding the Pain of Others, Londyn.

Sontag Susan, 2010, Widok cudzego cierpienia, Magala S. (przeł.), Kraków.

Struk Janina, 2007, Holokaust w fotografiach. Interpretacje dowodów, Warszawa.

Wischmann Lesley, 1987, Dying on the front page: Kent state and the Pulitzer Prize. Journal of Mass Media Ethics. 2, 2, 67-74, Jan.

Wroe Nicolas, 2000, Man with the golden eye, „The Guardian”, https://www.theguardian.com/artanddesign/2000/jun/10/photography.art, (dostęp

09.2017).

Ziętkiewicz Marta, Biernacka Małgorzata, (red.), 2015, Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, Warszawa.